1

دعا و اعمال روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

 

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

  • بسم الله الرحمن الرحیم
  • اللهمّ وفّر حظّی فیهِ من النّوافِلِ خدایا زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات
  • واکْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ و گرامی دار در آن به حاضر کردن
  • وقَرّبِ فیهِ وسیلتی الیکَ من بینِ الوسائل و یا داشتن مسائل و نزدیک گردان در آن وسیله‌ ام به سویت از میـان
  • یا من لا یَشْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّین وسیله‌های آنکه سرگرمش نکند اصرار و سماجت اصرارکنندگان

 _______________________________________

اعمال روز بیست و هشتم ماه رمضان

  • نماز: 2رکعت در هر رکعت بعد از حمد 25مرتبه سوره ی توحید..

    ثواب:حضرت امام علی(ع) فرمودند:هر کس بخواند از مرحومین حساب شده و نامه ی عمل او را به اعلی علیین می برند

 ‌