تجديد ميثاق کارکنان گزينش رسانه ملي با شهدا و امام شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس