مراسم یادبود شهید سیدحمید میرزاده در مسجد بلاال صدا و سیما