افتتاح نمایشگاه عفاف و حجاب در سالن کوثر رسانه ملی