نشست تخصصی تحریم و رسانه
مدیریت آموزش معاونت سیما در نظر دارد نشست تخصصی با عنوان «تحریم و رسانه» را با هدف آشنایی مدیران با نحوه عملیات روانی و مخرب دشمن و رسانه های معاند آنان، تاثیر واقعی تحریم ها و انواع فشارهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بر کشور، نقش رسانه در اطلاع‌رساني و... برگزار نماید.

مدرس: جناب آقای سید مصطفی خوش چشم(کارشناس حوزه سیاست خارجی در رسانه های داخلی و خارجی)

زمان: سه شنبه 24 مهرماه 1397

ساعت برگزاری: 9:30 تا 12

مکان: ساختمان سیما، نیم طبقه هشتم، سالن آمفی تئاتر سیما

شرکت کنندگان: مدیران، کارشناسان، برنامه سازان و سایر علاقمندان مرتبط با برنامه سازی 

*** با عنایت به ضرورت آگاهی مدیران از حساسیت های موجود، شرکت کلیه مدیران، کارشناسان، برنامه سازان در این نشست الزامی است.

 

****   همکاران محترم می توانند برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 88779664 و 88789790 ، مدیریت آموزش معاونت سیما تماس بگیرند.

تاریخ انتشار: شنبه 21 مهر 1397