رئيس رسانه ملي در ديدار اعضاي بنياد علمي و فرهنگي شهيد مطهري
جامعه امروز بيش از پيش نيازمند افكار و انديشه‌هاي استاد مطهري است

اعضاي بنياد علمي و فرهنگي علامه شهيد مرتضي مطهري و نمايندگان دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف عضو اين ستاد صبح امروز با حضور در سازمان صداوسيما با رئيس رسانه ملي ديدار كردند.

به گزارش روابط‌عمومي صداوسيما، دكتر علي‌عسكري در اين ديدار با اشاره به جايگاه ويژه و شخصيت بي‌نظير شهيد مطهري گفت: عشق و علاقه حضرت امام(ره) و رهبري معظم انقلاب به استاد شهيد مرتضي مطهري و آراء و انديشه‌هاي آن شهيد بزرگوار نشانگر نقش بي‌بديل آن شخصيت در شكل‌گيري انقلاب و بسط و گسترش ايدئولوژي اسلامي است.
رئيس سازمان صداوسيما با تشريح اوضاع دوران ستم‌شاهي و نيز اوايل انقلاب و تحركات گسترده جريانات مختلف فكري و فرهنگي به‌ويژه گروهك‌هاي ضد انقلاب و جريانات التقاطي، خاطرنشان كرد: نقش استاد مطهري در معرفي اسلام حقيقي در آن شرايط سخت و بحراني، بسيار تعيين‌كننده بود و انديشه‌ها و افكار ايشان كه در سخنراني‌ها و آثارش تجلي مي‌يافت، نقشه راه جوانان و انقلابيون و متدينين بود.
وي افزود: انديشه‌هاي ناب و سترگ شهيد مطهري (ره) در پاسخ به شبهات و تحريفات ديني، زمينه‌هاي ساخت بنيان‌هاي اعتقادي جامعه اسلامي را مرتفع ساخت و به مثابه يك حقيقت هميشه جاري براي همه نسل‌ها و دوران‌ها ماندگار ماند.
دكتر عسكري در بخش ديگري از سخنان خود به آثار ارزشمند شهيد مطهري(ره) اشاره و تاكيد كرد: همه آثار آن شهيد بزرگوار كه نشان‌دهنده عمق تفكر و انديشه ايشان است در قبل و بعد از انقلاب اثرگذار بود و در آينده نيز اثرگذار خواهد بود.
وي ادامه داد: گروهك فرقان به عنوان يك جريان افراطي وابسته، به مبارزه با افكاراين شهيد پرداختند و سرانجام به دليل ضعف در مقابله با افكار نافذ و برهان قاطع ايشان در دفاع از حقيقت اسلام، مجبور به ترور وي شدند.
رئيس رسانه ملي با تاكيد بر ضرورت فراهم كردن زمينه مناسب براي نشر افكار و آراي شهيد مطهري گفت: بايد زمينه بهره‌گيري بيشتر جوانان و نوجوانان را از آثار استاد مطهري فراهم كنيم و در اين مسير بايد با برنامه‌ريزي مناسب از ظرفيت‌هاي رسانه‌ ملي براي نشر آراي آن شهيد استفاده كرد.
رئيس سازمان صداوسيما مطهري را فيلسوف و انديشمند هميشه زنده معرفي كرد و آثار وي را قابل استفاده براي همه دوره‌ها برشمرد و گفت: بايد تلاش كرد تا جامعه از اين چشمه فياض علم و معرفت سيراب و انديشه‌هاي ناب اين متفكر در عرصه‌هاي مختلف به خوبي تبيين و تشريح شود.
وي بر توجه ويژه به آثار شهيد مطهري به عنوان خوراك فكري و فرهنگي جامعه به ويژه در موضوع فطرت انسان و اسلام شناسي تاكيد و تصريح كرد: هيچ كس به اندازه شهيد مطهري در اين موضوعات كار نكرده است و هيچ دوره تاريخي به اندازه امروز نيازمند بازخواني و بازشنوايي اين آراء و تفكرات نيست.
علي مطهري نيز در اين نشست در سخناني ضمن قدرداني از رئيس رسانه ملي براي تشكيل اين جلسه، از توجه ويژه صداوسيما به نشر آثار شهيد مطهري در جامعه قدرداني كرد.
فرزند شهيد مطهري و نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به آثار متعدد اين شهيد در موضوعات مختلف گفت: به تعبير رهبر معظم انقلاب آثار شهيد مطهري مبناي فكري نظام جمهوري اسلامي است و لذا بازخواني انديشه او پرداختن به اين آثار نبايد محدود به ايام شهادت ايشان باشد.
وي يادآور شد: موضوع شهيد مطهري موضوع يك شخص نيست، بلكه موضوع يك تفكر است و همه ما بايد براي زنده نگه‌داشتن اين تفكر تلاش كنيم.
علي مطهري با اشاره به مراحل چاپ دو كتاب جديد از شهيد مطهري اظهار داشت: جلد 15 يادداشت‌هاي شهيد مطهري و نيز كتاب شناخت از نظر قرآن اين استاد شهيد از سوي بنياد در دست چاپ است تا در اختيار علاقه‌مندان آثار ايشان قرار گيرد.
جامعه امروز بيش از پيش نيازمند افكار و انديشه‌هاي استاد مطهري است
اعضاي بنياد علمي و فرهنگي علامه شهيد مرتضي مطهري و نمايندگان دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف عضو اين ستاد صبح امروز با حضور در سازمان صداوسيما با رئيس رسانه ملي ديدار كردند.
به گزارش روابط‌عمومي صداوسيما، دكتر علي‌عسكري در اين نشست با اشاره به جايگاه ويژه و شخصيت بي‌نظير شهيد مطهري گفت: عشق و علاقه حضرت امام(ره) و رهبري معظم انقلاب به استاد شهيد مرتضي مطهري و آراء و انديشه‌هاي آن شهيد بزرگوار نشانگر نقش بي‌بديل آن شخصيت در شكل‌گيري انقلاب و بسط و گسترش ايدئولوژي اسلامي است.
رئيس سازمان صداوسيما با تشريح اوضاع دوران ستم‌شاهي و نيز اوايل انقلاب و تحركات گسترده جريانات مختلف فكري و فرهنگي به‌ويژه گروهك‌هاي ضد انقلاب و جريانات التقاطي، خاطرنشان كرد: نقش استاد مطهري در معرفي اسلام حقيقي در آن شرايط سخت و بحراني، بسيار تعيين‌كننده بود و انديشه‌ها و افكار ايشان كه در سخنراني‌ها و آثارش تجلي مي‌يافت، نقشه راه جوانان و انقلابيون و متدينين بود.
وي افزود: انديشه‌هاي ناب و سترگ شهيد مطهري (ره) در پاسخ به شبهات و تحريفات ديني، زمينه‌هاي ساخت بنيان‌هاي اعتقادي جامعه اسلامي را مرتفع ساخت و به مثابه يك حقيقت هميشه جاري براي همه نسل‌ها و دوران‌ها ماندگار ماند.
دكتر عسكري در بخش ديگري از سخنان خود به آثار ارزشمند شهيد مطهري(ره) اشاره و تاكيد كرد: همه آثار آن شهيد بزرگوار كه نشان‌دهنده عمق تفكر و انديشه ايشان است در قبل و بعد از انقلاب اثرگذار بود و در آينده نيز اثرگذار خواهد بود.
وي ادامه داد: گروهك فرقان به عنوان يك جريان افراطي وابسته، به مبارزه با افكاراين شهيد پرداختند و سرانجام به دليل ضعف در مقابله با افكار نافذ و برهان قاطع ايشان در دفاع از حقيقت اسلام، مجبور به ترور وي شدند.
رئيس رسانه ملي با تاكيد بر ضرورت فراهم كردن زمينه مناسب براي نشر افكار و آراي شهيد مطهري گفت: بايد زمينه بهره‌گيري بيشتر جوانان و نوجوانان را از آثار استاد مطهري فراهم كنيم و در اين مسير بايد با برنامه‌ريزي مناسب از ظرفيت‌هاي رسانه‌ ملي براي نشر آراي آن شهيد استفاده كرد.
رئيس سازمان صداوسيما مطهري را فيلسوف و انديشمند هميشه زنده معرفي كرد و آثار وي را قابل استفاده براي همه دوره‌ها برشمرد و گفت: بايد تلاش كرد تا جامعه از اين چشمه فياض علم و معرفت سيراب و انديشه‌هاي ناب اين متفكر در عرصه‌هاي مختلف به خوبي تبيين و تشريح شود.
وي بر توجه ويژه به آثار شهيد مطهري به عنوان خوراك فكري و فرهنگي جامعه به ويژه در موضوع فطرت انسان و اسلام شناسي تاكيد و تصريح كرد: هيچ كس به اندازه شهيد مطهري در اين موضوعات كار نكرده است و هيچ دوره تاريخي به اندازه امروز نيازمند بازخواني و بازشنوايي اين آراء و تفكرات نيست.
علي مطهري نيز در اين نشست در سخناني ضمن قدرداني از رئيس رسانه ملي براي تشكيل اين جلسه، از توجه ويژه صداوسيما به نشر آثار شهيد مطهري در جامعه قدرداني كرد.
فرزند شهيد مطهري و نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به آثار متعدد اين شهيد در موضوعات مختلف گفت: به تعبير رهبر معظم انقلاب آثار شهيد مطهري مبناي فكري نظام جمهوري اسلامي است و لذا بازخواني انديشه او پرداختن به اين آثار نبايد محدود به ايام شهادت ايشان باشد.
وي يادآور شد: موضوع شهيد مطهري موضوع يك شخص نيست، بلكه موضوع يك تفكر است و همه ما بايد براي زنده نگه‌داشتن اين تفكر تلاش كنيم.
علي مطهري با اشاره به مراحل چاپ دو كتاب جديد از شهيد مطهري اظهار داشت: جلد 15 يادداشت‌هاي شهيد مطهري و نيز كتاب شناخت از نظر قرآن اين استاد شهيد از سوي بنياد در دست چاپ است تا در اختيار علاقه‌مندان آثار ايشان قرار گيرد.

تاریخ انتشار: سه شنبه 29 فروردین 1396