بازدید دکتر علی عسکری، رئیس سازمان ازمجتمع آموزشی، فرهنگی و رفاهی زیباکنار
زیباکنار الگوی گردشگری نمونه در ایران

دکتر علی عسکری ریاست ارجمند سازمان از مجتمع آموزشی، فرهنگی و رفاهی زیباکنار بازدید نمودند. این بازدید به منظور بررسی چگونگی خدمات ارائه شده به همکاران رسانه ملی و خانواده­هایشان در دوره­های نوروزی سال 96 صورت گرفت.

دکتر علی عسکری با بیان نکاتی به همت بیشتر کارکنان مجتمع زیباکنار در ارائه خدمات به میهمانان تأکید نمودند.

ایشان افزودند بایستی از تمام ظرفیت­های موجود به منظور ایجاد الگوی گردشگری نمونه ایرانی اسلامی در زیباکنار بهره برد تا این مجتمع بعنوان یک الگوی مناسب گردشگری سالم در کشور شناخته شود.

در این دیدار سبحانی مدیر کل امور اجتماعی و رفاهی سازمان توضیحاتی در خصوص برگزاری دوره های نوروزی ارائه نمودند.

 

                                                                                    اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 20 فروردین 1396