رسانه ملي، جايگاه بهترين ها
رئيس رسانه ملي در نشست صميمانه با مجريان راديو و تلويزيون، مجريان را به مثابه رسانه اي دانست كه قدرت تاثير گذاري بالايي دارند و محوريت يك برنامه را مي توانند ترسيم كنند.

به گزارش روابط عمومي رسانه ملي ،دكتر علي عسكري در اين ديدار با اشاره به ويژگي برنامه هاي گفتگو محور تركيبي مجري را هدايت كننده برنامه، محور اصلي و داراي قدرت اثر گذاري دانست تا جايي كه مي توان گفت مجري خود يك رسانه است.

دكتر علي عسكري افزود: درخشش مجري يعني درخشش رسانه از اين رو اميدواريم مجريان با اهتمام خود موجب درخشش رسانه ملي شوند.

وي با اشاره به نياز سازمان صدا و سيما به مجريان كاربلد و كار آزموده تصريح كرد: در تعريف نيروي انساني نخبه، رتبه بالاي تحصيلات دانشگاهي مهم است، اما حس هنري نيز بايد وجود داشته باشد؛ به عبارت ديگر تعريف ما از تراز نيروي نخبه در راديو و تلويزيون كسي است كه حس هنري داشته باشد و گوهر وجودي اش در رسانه ديده شود.
 علي عسكري از مجريان بعنوان كساني كه در تكامل هويت فكري جامعه نقش بسزايي دارند ياد كرد و اظهار داشت: مجريان راديو و تلويزيون با اجراي حرفه اي و برگرفته از دانش خود و ديده و شنيده شدن، توليدات رسانه اي را ارتقا مي دهند.
رئيس سازمان صدا و سيما افزود: رسانه ملي علي رغم عرصه تنگاتنگ رقابت رسانه اي امروز در ميان مردم شريف ايران طبق آخرين نظر سنجي 83 درصد مرجعيت دارد و اين به بركت هنرمندان پرتلاش و افراد فرهيخته و زحمتكش است كه بهترين گوهر وجودي و عمر خود را در اين مسير صرف مي كنند.
 رئيس رسانه ملي كار در صدا و سيما را مقدس و اثر گذار برشمرد و افزود: چشم انداز سازمان در عرصه سرمايه انساني، استعداد يابي و جذب نخبگان و نيروهايي در تراز رسانه داراي جوهر كاري و ذوق هنرمندانه خواهد بود و احترام و تكريم هنرمندان سرمايه هاي انساني ارزشمند بايد اولويت اول سازمان باشد.
 رئيس رسانه ملي در پاسخ به دغدغه هاي مجريان نيز گفت: با وجود تمامي مشكلات و تنگناهاي موجود كه مي بايست به هنگام رصد، تدبير و رفع شود، امروز سازمان در حال حركت است و بايد با خلاقيت و نوآوري با همياري و كمك شما اصلاحات لازم صورت پذيرد تا شاهد درخشش هر چه بيشتر و شكوفايي بيش از پيش رسانه باشيم.

 

 در اين ديدار صميمانه مجريان حوزه هاي مختلف صدا و سيما نظرات، انتقادات و پيشنهادات خود را با رئيس رسانه ملي در ميان گذاشتند و در پايان افطار را ميهمان دكتر علي عسكري بودند.

تاریخ انتشار: شنبه 3 تیر 1396