رئيس مركز آمار ايران در ديدار با رئيس رسانه ملي:
مشاركت گسترده در سرشماري نفوس و مسكن را مرهون همراهي موثر رسانه ملي هستيم

رئيس مركز آمار ايران در ديدار با رئيس صداوسيما، از اهتمام ويژه اين رسانه در بسيج عمومي مردم براي شركت فعالانه در سرشماري نفوس و مسكن 95 قدرداني كرد.

به گزارش روابط‌ عمومي رسانه ملي، دكتر عسكري رئيس صداوسيما در سخناني، با اشاره به نقش و اهميت آمار در برنامه‌ريزي و سياستگذاري‌هاي كلان، تصريح كرد: حضور فعالانه و موثر بخش‌هاي مختلف رسانه ملي از جمله معاونت‌هاي سيما، صدا، سياسي و استان‌ها در طرح ملي سرشماري سال 95 موجب افزايش مشاركت مردم در اين طرح ملي شد. وي يادآور شد: كار تبليغي صداوسيما بسيج عمومي مردم را براي شركت در اين طرح رقم زد كه اميدواريم كشور از نتايج و منافع آن حداكثر بهره را ببرد.

 در اين ديدار، رئيس مركز آمار ايران نيز گفت: اعتماد عمومي به آمار به عنوان پايه و اساس سرمايه اجتماعي محسوب مي‌شود كه نقش رسانه در پديد آمدن اعتماد موثر است. وي تصريح كرد: ثبت ركورد 64 درصدي مشاركت مردم در نخستين تجربه سرشماري اينترنتي نفوس و مسكن كه با حمايت گسترده و موثر صداوسيما انجام شد، جمهوري اسلامي ايران را در رديف كشورهاي توسعه يافته از اين منظر قرار داد.

 پارسا در ادامه يادآور شد: كشورهايي مانند، ژاپن، كانادا و استراليا در سرشماري‌هاي اينترنتي، نخستين بار ركورد بين 18 تا 37 درصد را براي خود ثبت كرده‌اند، اما آنچه با همراهي و مشاركت رسانه ملي در ايران اتفاق افتاد، ركوردي بالا و غيرمنتظره بود. وي گفت: تا امروز بيش از 9 ميليون خانوارسرشماري شده‌اند. رئيس مركز آمار ايران با اشاره به آمار 6 درصدي غايبان در طرح سرشماري حضوري تصريح كرد: از كساني كه نتوانسته‌اند در اين سرشماري شركت كننده تقاضا مي‌شود به‌صورت اينترنتي، يا تلفني در طرح شركت كرده تا مرحله دوم سرشماري نيز با بهترين نتيجه به اتمام برسد.

 گفتني است كه در پايان اين نشست، رئيس مركز آمار ايران با اهداي سپاس نامه به دكتر عسكري از تلاش‌ها و اقدامات ارزنده رسانه ملي در همراهي طرح ملي سرشماري نفوس و مسكن قدرداني كرد. رئيس مركز آمار ايران در اين سپاس نامه، ضمن اشاره به دستاورد بزرگ نظام در انجام اين طرح ملي، موفقيت در اين طرح را نتيجه تشريك مساعي كارآمد و اثربخش دستگاه‌هاي اجرايي به‌ويژه سازمان صداوسيما با مركز آمار ايران دانسته كه اعتماد عمومي و مشاركت چشمگير ملت شريف ايران و نيز شكسته شدن ركوردهاي جهاني را در نوع خود در پي داشته است.

تاریخ انتشار: سه شنبه 11 آبان 1395