رئیس مرکز سرمایه انسانی رسانه ملی منصوب شد
معاون منابع مالی و سرمایه انسانی صداوسیما در حکمی علی کلباسی را به سمت رئیس مرکز سرمایه انسانی این سازمان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومي رسانه ملي،  دكتر شهرياري دراين حكم با قدرداني از زحمات دكتر جعفري در مدت تصدي اين مسئوليت، علي كلباسي را به عنوان رئيس جديد مركز سرمايه انساني صداوسيما منصوب كرد. متن حكم به شرح زير است:
جناب آقاي علي كلباسي
نظر به مراتب تعهد، تخصص، تجربيات و سوابق مفيد جناب‌عالي به‌موجب اين حكم به‌عنوان رئيس مركز سرمايه انساني منصوب مي‌شويد.
با توجه به جايگاه و نقش مهم و اثربخش آن مركز براي تحقق اهداف و مأموريت‌هاي مرتبط با آن، برنامه‌هاي مناسب و مطلوبي تدوين و اجرا كرده و به موارد زير نيز توجه ويژه‌اي داشته باشيد.
- تهيه نظام جامع مديريت و توسعه سرمايه انساني متناسب با ضرورت‌هاي انقلابي و حرفه‌اي رسانه ملي از طريق، برنامه‌ريزي جامع، پايدار و سيستماتيك براي جذب، نگهداشت، بهره‌گيري، ارتقا و تحول تا خروج نيروي انساني به‌منظور دستيابي به سازماني يادگيرنده و دانش بنيان.
- بررسي دقيق نظام حقوق و دستمزد و نظام مشاغل با رويكرد غني‌سازي مشاغل، حركت از مشاغل ساده و محدود به مشاغل چندلايه و چند وجهي براي كاستن از كميت و افزودن بر كيفيت نيروي انساني.
- تدوين نظام متمركز جذب و بكارگيري نيروي انساني با ايجاد سازوكار مناسب براي جانشين‌پروري، نخبه‌پروري، شناساسي و جذب نيروهاي جوان، مومن، مستعد، دانش آموخته و تراز اول كشور.
- تهيه نظام جامع خدمات اجتماعي و رفاهي و سلامت كاركنان متناسب با ضرورت‌هاي كاري و حرفه‌اي كاركنان رسانه ملي  از طريق برنامه‌ريزي جامع، پايدار، منظم و يكپارچه به‌منظور افزايش انگيزه، كارآمدي، اثربخشي، ارتقاء بهره‌وري، تامين آسايش و افزايش رضايتمندي به زندگي در بين همكاران و خانواده تحت تكفل آنان با بهره‌گيري مطلوب از همه ظرفيت‌هاي داخل و خارج سازمان.
- تهيه نظام جامع بازنشستگي كاركنان سازمان متناسب با ضرورت تكريم پيشكسوتان، مستمري بگيران و موظفين رسانه ملي به منظور تامين آسايش و رفاه، افزايش رضايتمندي، نشاط و اميد به زندگي در بين همكاران بازنشسته و خانواده‌هاي محترم آنان با استفاده از همه ظرفيت‌ها.
- برنامه‌ريزي و ايجاد سازوكار مناسب براي توسعه كارآفريني و بهره‌گيري از تجارب و دانش حرفه‌اي متراكم بازنشستگان در جهت پيشبرد اهداف سازمان.
تدوين دقيق نظام جامع آموزش سازمان و روزآمد ساختن مركز آموزش در جهت ارتقاي رسانه ملي به سازماني يادگيرنده با معيارهاي بين‌المللي و مديريت اقتضايي.
تهيه نظام جامع سلامت و درمان كاركنان سازمان به‌منظور كمك به ارتقاء بهداشت، سلامت، خدمات درماني و توان‌بخشي همكاران و خانواده‌هاي محترم آنان با توجه به ويژگي‌ها و حساسيت ماموريت‌هاي رسانه ملي.
در پايان لازم مي‌دانم از خدمات ارزشمند جناب آقاي دكتر علي‌اصغر جعفري در مدت تصدي مسئوليت مذكور قدرداني نمايم.
احمد شهرياري / معاون منابع مالي و سرمايه انساني

تاریخ انتشار: دوشنبه 29 شهریور 1395