دكتر علي عسكري درنخستين همايش علمي پژوهشي اخلاق و رسانه تأكيد كرد
انسان مداري و اخلاق وجه تمايز رسانه ملي با رسانه هاي غربي

رئيس رسانه ملي در نخستين همايش  علمي پژوهشي اخلاق و رسانه وجه تمايز رسانه ملي را با رسانه‌هاي غربي موضوع انسان و ديدگاه انسان مدار رسانه ملي در مقابل ديدگاه صنعتي و تجاري رسانه‌هاي غربي دانست.

 

به گزارش روابط عمومي رسانه ملي، دكتر علي عسكري رئيس سازمان صداوسيما در اين همايش با اشاره به تأكيد دين اسلام بر اخلاق و بعثت پيامبر اكرم (ص) به منظور مكارم اخلاقي از اهميت اخلاق در جوامع پيچيده امروزي سخن گفت و افزود: در طول تاريخ هرچه روابط انسان‌ها پيچيده تر شده اهميت اخلاق فزوني يافته و قانون به تنهايي نمي‌تواند حلال مسائل باشد و بايد پشتوانه اخلاق را با خود ببينيد. رئيس رسانه ملي پرداختن به ماهيت رسانه‌ها و چگونگي مديريت بر رسانه ها را دو زمينه قابل بررسي در اخلاق رسانه دانست و گفت: مديريت بر رسانه‌ها در دو بخش مديريت راهبردي و مديريت بر رسانه به انجام مي‌رسد كه در جوامع غربي مديريت راهبردي در رسانه ها بر مبناي مفهوم تجاري و صنعتي شكل مي‌گيرد. دكتر علي عسكري با اشاره به مطالعاتي كه پيش‌تر در اين زمينه در دانشگاه صداوسيما به انجام رسيده است گفت: در مديريت راهبردي دو جنبه ضروري ديگر يكي تكامل اجتماعي و جنبه هدايت انساني مورد توجه قرار گرفته است. وي افزود: در هر دو زمينه ذكر شده عنصر انسان به عنوان عنصري بسيار با اهميت است و بر اينكه رسانه پديده‌اي كاملا انساني و انسان واره است تأكيد دارد. رئيس رسانه ملي با بيان اينكه ديدگاه انسان مدار بر خلاف ديدگاه تجاري و صنعتي داراي جهان‌بيني است و بدون انسان قابل تصور نيست گفت: بر اين مبنا رسانه داراي ايدئولوژي و زيرساخت فكري است و با ديدگاه رسانه‌اي غرب تفاوتي ماهوي دارد. دكتر علي عسكري با بيان اينكه با ديدگاه انسان مدار موضوع اخلاق به رسانه مرتبط مي‌شود گفت: هم از مطالعاتي كه در اين زمينه شد و هم از آنچه در طول تاريخ گذشته است مي توان به انسان مدار بودن رسانه پي برد چراكه از همان آغاز هر انسان يك رسانه بود و از حضرت آدم (س) تا همه پيامبران هر كدام يك رسانه  حامل پيامي بودندكه بايد به مردم مي‌رسيد كه مويد نگاهي انسان گونه به رسانه است كه در محيط رسانه زيست مي كند. وي چنين ديدگاهي را لازمه موضوعيت يافتن علم اخلاق در رسانه دانست وگفت: خاصيت ديگري كه اين ديدگاه دارد اينست كه رسانه را به گنجينه بي‌منتهاي اخلاق اسلامي كه در سالهاي متمادي توسط علماي اسلام و انديشمندان شكل گرفته متصل مي‌كند كه مي توان از آن بهره برد.

رئيس سازمان صداو سيما اخلاق در رسانه را داراي دو ساحت اخلاق دروني و اخلاق بروني يا كاركردي دانست و گفت: رسانه در بعد دروني همانند يك انسان كه بايد خودسازي كند بايد خودسازي دروني داشته باشد. وي افزود: اگر رسانه‌اي بخواهد اخلاقي عمل كند بايد در بدو امر درونش را پاك كند و مكارم اخلاقي درونش شكل بگيرد. يعني تمام آحاد آن رسانه و عواملي كه در خلق يك پيام در رسانه موثرند از نويسندگان هنرمندان و برنامه سازان تا مديران آن بايد اخلاق رسانه‌اي درونشان نهادينه شود.

دكتر علي عسكري ساحت ديگر اخلاق در رسانه را بعد بيروني و اخلاق كاركردي در مقابل مخاطبان توصيف كرد و آن را متكي به اخلاق درون رسانه‌اي دانست و افزود: رابطه بين اخلاق دروني و اخلاق كاركردي رابطه بسيار با اهميتي است كه اگر ذات رسانه فاقد اخلاق باشد نمي‌تواند در بعد بيروني رسانه اخلاق را پيگيري كند. وي رسانه هاي نظام سلطه و غرب را نمونه بارز عدم خودسازي اخلاقي اين رسانه‌ها دانست و گفت: هدف اين رسانه ها تخريب اخلاق و فريبكاري است. وي با اشاره به تملك آمريكا بر پديده فراگيري چون اينترنت كه امروز هويت اخلاقي همه جوامع را نشانه گرفته است گفت: آمريكا حجم بالايي از محتواي سخيف و مستهجن را در فضاي اينترنت منتشر مي‌كند كه اگر اين محتوا را از اين فضا حذف كنند ديگر خريداري نخواهد داشت و بقاي تجاري و اقتصادي مالكانش به پايان خواهد رسيد. رئيس سازمان صداوسيما با بيان اهميت راه اندازي شبكه ملي اطلاعات در كشور صيانت از اخلاق را مهمترين علت توجه به اين امر دانست و با تأكيد بر آنكه فطرت انسان‌ها كمال جو است گفت: اگر به اين امر توجه نشود مردم اعتمادشان را به رسانه ها از دست مي‌دهند همانطور كه مردم آمريكا نسبت به گذشته به رسانه هايشان بسيار بي اعتماد شده اند.

رئيس رسانه ملي سپس با اشاره به اقدامات صداوسيما در حوزه تنظيم مقررات انتشار صوت و تصوير در فضاي مجازي گفت: سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي به فرموده رهبر معظم انقلاب براي اصلاح فرآيند محتواي صوتي و تصويري در فضاي مجازي تشكيل شده است تا بتوان مصرف داخلي مردم در بهره مندي از اين فضا را بالا برد و آن را رشد داد.

دكتر علي عسكري از تلاش رسانه ملي براي تحكيم اخلاق فاضله در درون اين سازمان سخن گفت و افزود: اخلاق امروز مهمترين و بزرگترين محور منشور رسانه ملي است و اين رسانه خود را در مقابل تمام توانمندي‌ها و اقتدار مردم ايران متعهد مي‌داند و براي عظمت مردم ايران تلاش مي‌كند.

   بايد جهش بزرگي در زمينه ادبيات و اخلاق در رسانه داشته باشيم

دكتر حسين رضي معاون پژوهشي، برنامه ريزي و نظارت سازمان صدا و سيما نيز در اين همايش پرداختن به مباحث علمي، آسيب شناسي مباحث رسانه و بررسي آن‌ها از منظر چارچوب‌هاي اخلاقي به ويژه اخلاق اسلامي رسانه را از موضوع‌هاي اين همايش برشمرد.

معاون پژوهش و نظارت سازمان صدا و سيما با بيان اينكه همه رسانه‌ها در چارچوب كار خود ملزم به رعايت اخلاق هستند گفت: در ضرورت وجود اين همايش همين نكته كافي است كه دين مبين اسلام براي تبيين اخلاق و رسول گرامي اسلام هم به عنوان شاخص‌ترين چهره اين عرصه در جهان شناخته مي‌شوند.

وي افزود: ما به غير از آسيب شناسي نيازمند توليد دانش نظري هستيم، جنبه‌هاي كار كردي و تأثير عملي اخلاق در رسانه هم از رويكرد‌هاي ما است.

 دكتر رضي با بيان اينكه فصل مشترك اخلاق و رسانه فصل جديدي است كه فعاليت‌هايي در آن شروع شده است تأكيد كرد: بايد جهش بزرگي در زمينه ادبيات و اخلاق در رسانه داشته باشيم.

وي ابراز اميدواري كرد مقالات و اقدامات اين همايش سر منشاء ايجاد تحول در اخلاق رسانه باشد و در اين بخش باب رسانه‌اي را بگشاييم، به طور مثال اخلاق پزشكي به يك منشور تبديل شده است و بايد در رسانه هم با توجه به فرهنگ خود چنين چيزي تهيه كنيم.

 معاون پژوهش، برنامه‌ريزي و نظارت سازمان صدا و سيما گفت: از ابتداي سال ?? مطالعات گسترده‌اي در بخش اخلاق و رسانه صورت گرفت، ما در بخش اخلاق رسانه به لحاظ دانش نظري در ابتداي راه هستيم و يكي از اهداف اين همايش بهبود همين مسأله بوده است.

رسانه اسلامي راهي متعالي براي دست يافتن به تمدن نوين اسلامي

آيت الله عليرضا اعرافي مدير حوزه‌هاي علميه كشور در اين همايش با بيان اينكه امروز شاهد جمع شدن سه ضلع رسانه، حوزه و دانشگاه براي تبيين جايگاه اخلاق در جامعه هستيم، گفت: بحث اخلاق در اسلام به اندازه اي مورد توجه قرار دارد كه بخش مهمي از رسالت پيامبر گرامي اسلام به اين موضوع اختصاص داده شد.

وي افزود: اهميت بحث اخلاق در جوامع بشري به اندازه اي نمود پيدا كرده است كه بسياري از كشور‌هاي پيشرفته در جهان هم به سراغ آن رفته اند و هزينه‌هاي بسياري براي ترويج اخلاق در جامعه خود مي‌پردازند.

آيت‌الله اعرافي با بيان اينكه مردم دنيا از طبقه عوام تا نخبگان از برنامه هاي رسانه ملي به عنوان رسانه اخلاقي استقبال مي كنند گفت: امپراتوري رسانه اي غرب در برابر رسانه ملي كه با كمترين امكانات كار مي‌كند كم مي‌آورد و اگر ما بتوانيم شبكه از انسان‌هاي رسانه‌اي هوشمند آگاه و با روح مجاهدت در جهان تشكيل دهيم اين سيطره ظالمانه رسانه هاي استكبار به پايان خواهد رسيد.

وي رسانه اسلامي را راهي متعالي براي دست يافتن به تمدن نوين اسلامي دانست و گفت: رسانه‌هاي جمعي از جمله صدا و سيما نقش پررنگي در شكل دهي اخلاق در ميان مردم دارند. مدير حوزه‌هاي علميه كشور با بيان اينكه همانطور كه امروز به كمك معاونت پژوهشي و اسلامي سازمان صدا و سيما شاهد توجه به اين موضوع هستيم، همه‌ دستگاه‌هاي كشور بايد در اين زمينه تلاش كنندگفت:نگاه جمهوري اسلامي به اخلاق مشابه احكام الهي در اين زمينه است و جامع ايراني اسلامي بايد در زمينه اخلاق پيشتاز جهان باشد.

رئيس حوزه‌هاي علميه كشور همچنين اظهار داشت: نكته قابل توجهي كه مي‌توان به آن اشاره كرد اين است كه براي ترويج اخلاق و نكات اخلاقي بايد به گنجينه‌هاي عظيم ديني رجوع كرد؛ زيرا ريشه همه امور به انسان و برنامه زندگي وحي شده از جانب پروردگار باز مي‌گردد. اين به اين معناست كه تقليد كوركورانه از غرب نمي‌تواند باعث رشد كشور چه در زمينه اخلاقي و چه در زمينه‌هاي ديگر شود.

وي در پايان با اشاره به توليدات رسانه ملي در زمينه برنامه‌هاي اخلاقي و معارفي تصريح كرد: خوشبختانه صدا و سيما تلاش‌هاي قابل توجهي در اين زمينه انجام داده است، اما همه‌ي دستگاه‌هاي كشور موظف هستند تا در زمينه فرهنگ و اخلاق كشور كار‌هاي خداپسندانه و با خلوص نيت انجام دهند.       

گزارشي از مقالات رسيده

ظريفيان دبير علمي نخستين همايش علمي پژوهشي اخلاق و رسانه نيز گفت: فراخوان مقالات اين همايش تيرماه امسال منتشر شد و آثار در دو بخش رسانه اخلاقي و اخلاق رسانه‌اي قرار داده شدند؛ 30 موضوع مشخص شد و 352 چكيده مقاله دريافت كرديم كه در نهايت، 150 مقاله به مرحله داوري راه يافت.

در اين مراسم از 6 اثر ارزشمند در زمينه اخلاق و رسانه رونمايي و از مقالات برتر همايش قدرداني شد.

تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 آذر 1397