افتتاح فروشگاه اتکا شعبه جام جم
افتتاح فروشگاه اتکا شعبه جام جم

در طلیعه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی با حضور جناب آقای مهندس شهریاری معاون محترم منابع مالی و سرمایه انسانی سازمان، شورای مدیران این معاونت، اعضای هیات مدیره تعاونی مصرف کارکنان و تنی چند از مدیران سازمان اتکا شعبه جام جم این فروشگاه افتتاح شد.

مهندس شهریاری ضمن بازدید از فروشگاه اتکای جام جم فاز اول را با توجه به مایحتاج عمومی کارکنان و سهل الوصول بودن این مکان اقلام سوپری و پروتئینی اعلام کرده و افزودند: با عنایت به اعتبار سنجی و کسب نظرات کارکنان فازهای بعدی به کالاهای سرمایه ای و لوازم خانگی اختصاص خواهد یافت.

شایان ذکر است کلیه بازنشستگان و کارکنان رسمی و پیمانی سازمان با استفاده از سیما کارت می توانند مایحتاج خود را از این فروشگاه تهیه و خریداری نمایند.

در حاشیه افتتاح فروشگاه اتکا شعبه جام جم جناب آقای مهندس شهریاری از کلیه غرفه های شرکت تعاونی مصرف کارکنان نیز بازدید بعمل آوردند.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 2 اسفند 1396