انعكاس شور عاشورايي در شبكه هاي سراسري
روابط عمومي معانت امور استان هاي رسانه ملي از انعكاس عزاداري هاي تاسوعا و عاشوراي مردم شهرها و روستاهاي مختلف كشور در قالب 1374 ارتباط زنده تصويري با شبكه هاي سراسري و برون مرزي خبر داد.

به گزارش روابط عمومي رسانه ملي، امسال با توجه به تأكيد معاون امور استان هاي صدا و سيما و به همت شبكه هاي استاني، پوشش گسترده رسانه اي مراسم سوگواري در اقصي نقاط كشور در دستور كار قرار گرفت و در اين بين، برقراري ارتباط زنده با شبكه هاي سراسري هم جزو اولويت ها بود.
بر اين اساس در روز تاسوعا شبكه هاي يك، دو، سه، خبر و شما، 328 بار تصاوير عزاداري هاي استان ها را به صورت زنده پخش كردند؛ علاوه بر اين ساير شبكه هاي ملي  چهار، پنج ، آموزش، قرآن و شبكه هاي برون مرزي و بين المللي هم 300 بار تصاوير مراكز استان ها و شهرها، بخش ها و روستاهاي مختلف را منعكس كردند.
امسال براي اولين بار و به ابتكار معاون امور استان ها و با تلاش مديران و برنامه سازان مراكز استاني، نماز ظهر روز تاسوعا در شهرهاي مختلف، از شبكه هاي سراسري پخش شد.
در روز عاشورا نيز شبكه هاي يك، دو، سه، خبر و شما، در مجموع 396 بار تصاوير عزاداري هاي مردمي در مراكز استان ها را به صورت زنده پوشش دادند و ساير شبكه هاي ملي و بين المللي نيز 350 بار از تصاوير استان ها استفاده كردند؛ در مجموع در روز عاشورا شبكه هاي سراسري بيش از 746 بار تصاوير باشكوه عزاداري دوستداران اهل بيت(ع) را در استان ها به صورت همزمان روي آنتن بردند همچنين براي دومين سال پياپي نماز باشكوه ظهر عاشورا با شكوه هرچه تمام و نظمي مثال زدني توسط شبكه هاي استاني پوشش داده شد و و شبكه هاي سراسري نيز تمامي نمازهاي ظهر عاشورا را پخش كردند.
در مجموع طي روزهاي تاسوعا و عاشوراي حسيني، تصاوير عزاداري هاي پرشور مردم در اقصي نقاط كشور بيش از 1374 بار در قاب شبكه هاي سراسري و بين المللي انعكاس يافت كه اين ميزان ارتباط تصويري در نوع خود ركوردي بي نظير محسوب مي شود.

تاریخ انتشار: دوشنبه 10 مهر 1396