نمايش آمادگي كامل رسانه ملي در رزمايش پدافند غيرعامل
در رزمايش پدافند غيرعامل رسانه ملي، مراحل انتقال سيگنال به ايستگاه هاي ديگر و خاموشي فرستنده‌هاي هدف و راه‌اندازي فيبرنوري شهرك سينمايي- تلويزيوني ايران با موفقيت به انجام رسيد.

به گزارش روابط عمومي رسانه ملي، در اين رزمايش كه با حضور رئيس و معاونان سازمان پدافند غيرعامل كشور، معاون توسعه و فن‌آوري رسانه، معاون امور استان‌ها و  جمعي از مديران كل و مديران شبكه‌هاي استاني و معاونت توسعه و فن‌آوري  رسانه برگزار شد، رضا عليدادي از تلاش معاونت توسعه و فن‌آوري رسانه براي مستحكم‌سازي زيرساخت‌هاي فني سخن گفت.
وي با تأكيد بر اينكه استحكام زيرساخت بايد در تمام ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و... صورت گيرد، گفت: بخش اعظم اين وظيفه مهم به رسانه ملي باز مي گردد و از وظايف ذاتي آن است.
 معاون توسعه و فن‌آوري رسانه با بيان دغدغه‌هاي اين معاونت براي اقدامي خردمندانه و به دور از شتابزدگي در زمينه مستحكم‌سازي زيرساخت‌ها گفت: در اين زمينه ايده‌اي ساده براي ايجاد حلقه نقاط معين اصلي و ايجاد شاخه‌هاي فرعي توانست اصلي كه همواره پدافند غير عامل بر آن تأكيد دارد، يعني اصل "تمركز زدايي" را محقق كند.
 وي افزود: با ايجاد چنين زيرساختي، امروز به نقطه‌اي رسيديم كه مي‌توانيم تمام استعدادهاي رسانه اي و قابليت‌هايش را بدون آسيب‌پذيري در مواقع لزوم ايجاد كنيم و هر يك از مراكز صداوسيما مي‌توانند علاوه بر پخش برنامه‌هاي خود، يك شبكه راديويي سراسري و يك شبكه تلويزيوني سراسري را پشتيباني كند.
 معاون توسعه و فن‌آوري رسانه با بيان اينكه اين امكان با كم‌ترين هزينه و تلاش همكاران سازمان با تجهيزات بومي به انجام رسيده است، گفت: هر يك از مراكز مي‌توانند نقشي مستقل داشته باشند. وي با يادآوري قابليت هاي رزمايش سال گذشته گفت: مسير رسانه ملي  در اين زمينه روشن است وي راهبرد ساده‌سازي فرآيندها و جامعيت طرح را از ويژگي‌هايي برشمرد كه ثمره‌اش نمايش آمادگي رسانه ملي در رزمايش امسال بود.
 سردار جلالي رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور نيز در اين رزمايش با قدرداني از تلاش رسانه ملي در اين زمينه هفت نياز اساسي را براي آمادگي در پدافند غيرعامل كشور برشمرد و گفت: هفتمين نياز در شرايط خاص رسانه است كه براي تداوم كارها در اين زمينه وجودش ضروري است و پايداري آن براي كشور بسيار مهم است.
 وي با بيان اينكه پايداري رسانه هم از بعد فني و هم از بعد محتوايي بسيار اهميت دارد و با توجه به رشد فرآيندهاي فناورانه رسانه بايد در هر دو زمينه اين پايداري را ايجاد كرد، گفت: رسانه بايد به سمت ديجيتالي شدن و توسعه شبكه‌هاي اجتماعي پيش رود.
 رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور گفت: رسانه ملي بايد پيش‌دستانه به رسانه‌هاي نوين روي آورد و در اين زمينه حفظ استحكام و تاب‌آوري را تقويت كند.
 وي با قدرداني از تلاش رسانه ملي براي پدافند غيرعامل در زمينه‌هاي فني تأكيد كرد: سازمان صداوسيما در حوزه محتوا نيز بايد رزمايش داشته باشد و در مراحل بعدي واحدهاي سيار و استوديوهاي توليد نيز رزمايش آمادگي محتوايي را به منصه ظهور بگذارند.
 سردار جلالي با تأكيد بر لزوم بررسي چند سال اخير و پيش‌بيني حوادث آينده بر مبناي آن  گفت: اينكه چه موضوعي با چه روشي و چگونه در رويدادهاي خاص كشور گفته شود، نيازمند تمرين و ممارست است و هر بخش بايد سناريوي خودش را در زمينه كار تخصصي خود طراحي كند.
 وي مصون‌سازي در برابر تحريم‌ها  را از اهدافي برشمرد كه رسانه ملي بايد در اولويت قرار دهد و گفت: بايد در حوزه زيرساخت رسانه كاري كرد كه اگر روزي پهناي باند كشور حذف شد، شبكه ملي اطلاعات در كشور مختل نشود.
 در اين رزمايش، محسن بلاديان نيز از بومي‌سازي صددرصدي تجهيزات فني اين پدافند خبر داد.
 گفتني است مراحل ياد شده در اين رزمايش با اعلام اسم رزم رزمايش با موفقيت به انجام رسيد و برگ زرين ديگري از تلاش رسانه ملي براي آمادگي در پدافند غيرعامل رقم خورد.

تاریخ انتشار: دوشنبه 8 آبان 1396