رئيس رسانه ملي در ششمين نشست منشور رسانه تاكيد كرد:
حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي مهم ترين نياز كشور

دكتر عسكري در ششمين نشست سراسري مديران رسانه ملي با بيان اينكه دشمنان نظام براي پايين آوردن تاب‌آوري ملي در كشور تلاش مي كنند گفت: حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي و تاب آوري ملي از مهم ترين نيازهاي امروز كشور است.

 

به گزارش روابط عمومي رسانه ملي ، رئيس رسانه ملي در اين نشست، مهمترين كاركردهاي حياتي را در مقابله با سياست هاي دشمن براي از بين بردن چهار ركن توانمندي در كشور تبيين كرد و به نقش رسانه ملي در بالابردن سرمايه اجتماعي و تاب آوري ملي پرداخت.

وي با بيان اينكه درباره تاب آوري مباحث زيادي در دنيا مطرح و تعاريف بسياري از آن شده است گفت: بسياري از كشورهاي دنيا سند تاب‌آوري ملي دارند و بر اساس اين سند براي پيشبرد مقاصدشان برنامه ريزي و سياستگذاري مي كنند.

 دكتر علي عسكري با ذكر نام كشورهايي مثل انگليس، ژاپن، استراليا و آمريكا به‌عنوان كشورهايي كه از اين سند برخوردارند گفت: گرچه كشورما يكي از تاب‌آورترين كشورهاي دنياست اما به صورت نظري بر روي اين موضوع كارنشده و سندي در اين خصوص تدوين نشده است. وي افزود: ما بايد در رسانه ملي در موضوع تاب‌آوري به درك درستي برسيم و براي آن اقدام كنيم.

رئيس سازمان صداوسيما به يكي از تعاريف عميق و ساده و كاربردي تاب‌آوري پرداخت و گفت: يكي از تعاريف اين است كه كشور در مقابله با تهديدها، بتواند در چهار محور توانمندي‌ داشته باشد؛ اول اينكه بتواند كاركردهاي حياتي‌اش را در مقابل تهديدها حفظ كند و دچار فروپاشي نشود؛ دوم اينكه بحران ها را با هزينه معقولي پشت سر گذارد و قادر به بازسازي خودش باشد؛ سوم در خلال مقاومت و تلاش براي بقا از اهداف اساسي اش منحرف نشود و دشمنان نتوانند آن را از مسير    راهبردي اش منحرف كنند و چهارم اينكه هنگام تلاش براي تاب‌آوري و مقاومت، به طور دائم سرمايه اجتماعي اش را افزايش دهد و در پايان با احساس توفيق و پيروزي از آن بحران خارج شود.

وي بابيان اينكه دشمن براي پايين آوردن تاب‌آوري در كشور مي‌كوشد تا اين چهار ركن را تهديد و از بين ببرد گفت: دشمن از اول انقلاب براي اين امر تلاش كرده است اما در چندماه گذشته به علت اوضاع كشور با ايجاد فضاي خاص رسانه‌اي كوشيد تا لايه‌هاي اجتماعي مختلف را اغوا كند و اين تصور را القا كند كه ايران نمي‌تواند مشكلاتش را حل كند و آينده‌اي ندارد.

وي افزود: دشمن تلاش كرد با عمليات رواني كاري كند كه مردم بر خلاف منافعشان عمل كنند و اين وظيفه ماست كه اين راهبردهاي دشمن را درك و در مقابل آن  روشنگري و اقدام كنيم كه الحمدالله با كمك مردم اين كار در چند مرحله با موفقيت انجام شده است.

دكتر علي عسكري به كاركردهاي حياتي در اين زمينه پرداخت و گفت: اولين كاركرد حياتي اين است كه مشكلات در مسير طبيعي خود حل شوند. دشمن با بزرگنمايي مشكلات كوچك، دروغ‌پردازي و سانسور توفيقات كشور تلاش مي‌كند اين تصور را ايجاد كند كه مشكلات كشور لاينحل اند و دائم بيشتر مي‌شوند.

وي دومين كاركرد حياتي جامعه را برقراري و عمق بخشي به ارتباطات ميان بخش‌هاي جامعه و ايجاد تعاون و همكاري بين آن‌ها براي عبور از مشكلات دانست و گفت: دشمن براي ايجاد تفرقه در كشور تلاش مي‌كند و داخل را متفرق نشان مي‌دهد در اين مسير سرويس‌هاي اطلاعاتي دشمن همواره به دنبال افزايش راه‌هاي اختلاف‌انگيزي هستند تا در مردم خستگي ايجاد كنند و بين مسئولان، رسانه‌ها ، نخبگان و... اختلاف ايجاد كنند.

يكي ديگر از كاركردهاي حياتي كه دكتر علي عسكري از آن ياد كرد حفظ هويت ديني و ملي بود. وي گفت: دشمن مي‌كوشد هويت ملي و ديني ما را تحقير كند و اين تصور را در مردم ايجاد كند كه وجود مشكلات به علت هويت ديني و ملي آن‌ها و روحيه انقلابي مردم است، تا جاييكه سياستمداران آمريكايي به طور مستقيم به كمك رسانه‌ها تلاش مي كنند تا به مردم القا ‌كنند كه همه مشكلات به علت داشتن روحيه انقلابي آنان است.

رئيس رسانه ملي كاركرد حياتي ديگر را حفظ شعائر، ارزش‌ها و آرمانهاي كشور دانست كه دشمن سعي در تخريب آنها دارد. وي گفت: دشمن در اين زمينه كاملا شكست خورده و مردم كشور ما در اين زمينه همواره با قدرت عمل كرده اند. مردم ايران بر ارزش‌هاي تاريخي اش پا برجا است و اگر اعتراضي از طرف مردم باشد اعتراض بر اين نكته است كه چرا برخي در كشور بر اساس ارزش ها و شعائر عمل نمي كنند.

توان بسيج عمومي و شكل دهي به عمل دسته جمعي و ملي براي حل مشكلات از كاركرد حياتي ديگري بود كه رياست سازمان بر آن تأكيد كرد و گفت: دشمن براي ترويج فرهنگ فردگرايي تلاش مي‌كند و مي‌خواهد با تزريق آن به جامعه مردم را متفرق كند تا به دنبال منافع ملي ‌شان نباشند . وي افزود: اگر در جامعه‌اي فرهنگ فردگرايي رواج يابد حفظ منافع ملي افول مي‌كند.

دكتر علي عسكري كاركرد ديگر را وارونه جلوه دادن واقعيات  بر شمرد و تصريح كرد: دشمن مي‌كوشد با عوض كردن مفهوم دشمني چهره بدترين دشمنان مردم را بازسازي و اصلاح كند و چهره افراد خادم به مردم را تخريب كند.

رئيس رسانه ملي حركت به سوي آرمان‌هاي انقلاب و ارزش‌هاي ديني را يكي ديگر از مهترين كاركردها عنوان كرد كه دشمن از تمام توانش براي تخريب آنها بهره گرفته  تا سعادت آينده را تحقق آينده‌اي غير ديني و پوشالي ترسيم كند و آينده اي كه مردم كشور ما براي تحقق آن جنگيده‌اند را تغيير دهد.

رئيس سازمان صداوسيما ايجاد مشكلاتي به طور همزمان در كشور را يكي از راهبردهاي دشمن براي پايين آوردن تاب‌آوري مردم دانست و گفت: دشمن با ايجاد سلسله مشكلاتي در كشور به طور همزمان مي‌كوشد افكار عمومي را به سمتي كه مي‌خواهد پيش ببرد. دكتر عسكري تجميع انواع خرابكاري‌هاي دشمن در كشور را از ترور افراد تا حملات سايبري و فشارهاي بين‌المللي در كنار گراني و مسائل قوميتي به طور همزمان را از راهبردهايي خواند كه دشمن براي سياه و منفي كردن اذهان مردم به كار مي‌گيرد تا تصور ضعيف بودن كشور را ايجاد كند.

تشديد عمليات رواني و جنگ رسانه ‌اي از راهبردهاي ديگري بود كه دكتر علي عسكري در اين همايش از آن سخن گفت و افزود: دشمن در اين برهه به طور جدي بر اين راهبرد متمركز شده گرچه پيش از اين نيز از اين راهبردها بهر مي‌برده اما اكنون آمريكايي ها و ديگر دشمنان كشور براي تخريب افكار عمومي اولويت بيشتري به آن بخشيده اند آن ها ميلياردها دلار براي سياه‌نمايي اوضاع كشور در فضاي مجازي و رسانه ها صرف مي‌كنند.

وي تزريق ادبيات فروپاشي را از راهبردهاي ديگر دشمن خواند و گفت: دشمن از ابتداي انقلاب تا كنون تلاش كرده بين نخبگان، اصحاب رسانه، نويسندگان و... نوعي ادبيات تخريبي تزريق كند كه چنين ادبياتي امروز گريبانگير برخي رسانه‌ها در كشور نيزشده است. وي خطاب به مديران رسانه ملي گفت: در اين بين شما بايد گوهر شناس باشيد، نبايد آنتن رسانه ملي را به كسي كه ادبيات سياه نمايي دارد بدهيد، ما بايد كسي كه داراي ادبيات سازنده و فكر سازنده است را بشناسيم و به آن‌ها فرصت بيان افكاربدهيم كه البته اين موضوع با نقد عالمانه كاملا متفاوت است.

وي يكي ديگر از روش‌هاي دشمن را ايجاد اختلال در فرايند حل مشكلات كشور دانست و گفت: دشمن با دخالت در محاسبات عمل كننده‌ها مي‌كوشد اطلاعات را مخدوش كند و ديدگاه‌هاي مديران را براي گرفتن تصميم درست تغيير دهد.

ايجاد ترديد در اهداف تاريخي يك ملت يكي ديگر از راهبردهاي دشمن براي كاهش تاب آوري مردم است كه دكتر علي عسكري از آن ياد كرد و گفت: اين راهبرد بسيار حياتي است، ملتي كه در زمينه اهداف بلندش دچار ترديد شود تاب آوريش كاهش مي‌يابد با اين هدف دشمن براي زير سوال بردن آرمان‌هاي اصلي تلاش مي‌كند.

وي اظهار داشت: طرحي كه آمريكا به عنوان طرح نرمال‌سازي در پيش گرفته  و مي‌كوشد بالا بردن توانايي نظامي، اقتدار منطقه‌اي و... را اموري غير عادي جلوه دهد تا مردم از آرمان‌هاي بلندشان دست بردارند در همين چارچوب است.

رئيس رسانه ملي افزايش سرمايه هاي اجتماعي را راه حل اساسي براي بالا بردن تاب‌آوري ملي دانست و گفت: رسانه ملي براي افزايش سرمايه اجتماعي و بالا بردن تاب‌آوري ملي بسيار اثر گذار است.

وي با بيان اينكه رسانه ملي تنها عامل اثرگذاري بر بالا بردن سرمايه اجتماعي نيست گفت: لايه هاي ديگري نيز از جمله دولت و نهادهاي ديگر جامعه نيز بر اين عامل اثر گذارند و رسانه ملي يكي از عوامل آن است.

دكتر عسكري مفهوم سرمايه اجتماعي را كه ميزان اعتماد اعضاي جامعه به يكديگر و به نظام حاكم است را مفهومي مدرن و برگرفته از ادبيات جامعه شناسي دانست و گفت: سرمايه اجتماعي بخش معنوي جامعه را تبيين مي‌كنند. وي سرمايه اجتماعي را زير ساخت توسعه اقتصادي و مقدمه آن خواند و افزود: سرمايه اجتماعي عامل اصلي تاب‌آوري در مقابل مشكلات و بحران‌ها است. رئيس رسانه ملي تصريح كرد: سرمايه اجتماعي مكمل سرمايه اقتصادي است كه اگر به خوبي شكل نگيرد ملت تهي مي‌شود و توانايي اش را براي شكل‌دهي به ثروت اجتماعي از دست مي‌دهد. رئيس سازمان صداوسيما با بيان اينكه سرمايه اجتماعي بر مفاهيمي چون صداقت، همبستگي، فداكاري، استقامت و... اشاره دارد و فضاي كلي جامعه را تشكيل مي‌دهد گفت: سرمايه اجتماعي روح حاكم بر يك جامعه است و جامعه‌اي سالم است كه بين افراد جامعه حس اعتماد، دوستي و صداقت ساري و جاري شود. وي افزود: بسياري از انديشمندان سرمايه اجتماعي را مقدمه توسعه ملي و فرهنگي مي‌دانند و معتقدند اگر سرمايه اجتماعي جامعه‌اي بالا برود هر تصميم سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ساده‌تر عملي مي‌شود.

دكتر علي عسكري سرمايه اجتماعي را زمينه ساز رابطه سالم بين مردم با يكديگر و رابطه درست مردم و حاكميت عنوان كرد و با بيان اينكه ظرفيت جوهر اجتماعي همكاري، اعتماد و ارتباط بين نهادهاي جامعه را ارتقا مي‌دهد گفت: سرمايه اجتماعي متغير مستقلي است كه بر بسياري از متغيرها از جمله، انسجام ، همبستگي، هويت و ثبات سياسي تأثير مستقيم دارد.

وي با بيان اينكه دو عنصر اعتماد و رابطه اجتماعي دو عنصر اصلي سرمايه اجتماعي اند گفت: سنجش سرمايه اجتماعي كاري پيچيده و سخت است بنابر اين بايد كوشيد تا مؤلفه‌هايي را براي سنجش آن تعريف كرد.

دكتر علي عسكري سپس اعتماد اجتماعي را يكي از شاخصه هاي مهم سنجش سرمايه اجتماعي برشمرد و گفت: اعتماد در چند سطح تعريف مي‌شود؛ اعتماد "بين اشخاص" به معناي اعتماد داشتن مردم به همديگر ، اعتماد" تعميم يافته" به معناي اعتماد ميان اصناف و مشاغل، و اعتماد "بين نهادي" به معناي اعتماد ميان نهادها و دستگاه‌ها.

وي روابط اجتماعي صميمانه، مشاركت اجتماعي، مشاركت سياسي و ديگر خواهي وتوجه به همنوعان را از ديگر عوامل سنجش سرمايه اجتماعي دانست.

بايد در بالاترين سطوح جامعه براي افزايش سرمايه اجتماعي برنامه‌ريزي كرد

رئيس سازمان صداوسيما سپس به راه هاي بالابردن سرمايه اجتماعي اشاره كرد و اظهار داشت: توسعه سرمايه اجتماعي با گسترش فضاي همكاري و مشاركت پذيري در جامعه افزايش مي‌يابد. هر چه زمينه فعاليت مردم و مشاركتشان در كارها بالا رود مانند تشكل‌هاي صنفي و محلي و... سرمايه اجتماعي افزايش مي‌يابد. تلاش براي افزايش سرمايه اجتماعي كار ساده‌اي نيست . بايد در بالاترين سطوح جامعه براي آن برنامه‌ريزي كرد.

وي اين امر را امري بلند مدت دانست كه بايد همه بخش ها‌ براي آن برنامه‌ريزي كنند تا به طور مداوم بازآفريني و رشد داشته باشد.

رئيس رسانه ملي از افزايش اعتماد اجتماعي به عنوان روش ديگري براي بالا بردن سرمايه اجتماعي ياد كرد و گفت: بالابردن حسن ظن يكي از زمينه هايي است كه رسانه‌ها در ايجاد ان نقشي جدي دارند. وي تأكيد كرد: بايد در تمام     زمينه ها چه تهيه كارهاي مستند ، فيلم و سريال چه قالب‌هاي ديگر تلاش كنيم حسن ظن مردم را بالا ببريم.

رئيس سازمان صداوسيما با بيان اينكه ايجاد اعتماد اجتماعي امر ساده اي نيست گفت: اگر اعتماد اجتماعي لطمه بخورد به سادگي بازسازي نمي‌شود. وي عدالت و تضمين منافع مردم را از عوامل ايجاد اعتماد اجتماعي برشمرد و گفت: اگر مردم معتقد باشند كه عدالت تأمين مي‌شود اعتمادشان تقويت مي‌شود.

رئيس رسانه ملي آگاهي بخشي از واقعيت‌هاي جامعه و تقويت حس مسئوليت مردم نسبت به جامعه را در افزايش سرمايه اجتماعي مؤثر دانست و تصريح كرد: اگر بتوانيم در مردم احساس مشاركت در كارها را ايجاد كنيم احساس همدلي و همياري در آن ها ايجاد مي‌شود كه تأثير بسزايي در رشد سرمايه اجتماعي خواهد داشت. وي دوقطبي‌هايي كه در جامعه ايجاد مي‌شود را عامل مهمي براي تخريب سرمايه اجتماعي دانست و گفت: فرهنگسازي و نهادينه كردن ادبيات فعاليت‌هاي مشاركتي و داوطلبانه سرمايه اجتماعي را افزايش مي‌دهد.

دكتر علي عسكري با مهم خواندن نقش رسانه ملي و ديگر رسانه‌هاي كشور در افزايش سرمايه اجتماعي، گفت: رسانه ها    مي توانندشاخص همكاري، همدلي، نوع‌دوستي و تعهد ملي را تقويت كنند و در اين راه  استفاده از نمادهاي ملي و شخصيت‌هاي ملي مي‌تواند در تحقق اين هدف بسيار مؤثر باشد. وي افزود: نقش شخصيت‌هاي استاني هم در استانها قابل انكار نيست و رسانه مي‌تواند با حس همزيستي مسالمت آميز و اعتماد متقابل سرمايه اجتماعي را بالا ببرد.

دكتر علي عسكري سپس با اشاره به رشد كشور در سالهاي پس از انقلاب گفت: با وجود انكه هيچگاه رشد كشور سير نزولي نداشته است اما دشمن تلاش مي كند تا با وارونه جلوه دادن واقعيت هاي نظام رشد اجتماعي را در كشور تضعيف كند. وي با اشاره به اينكه بنا به گزارش‌هاي دولت شاخص‌هاي رشد اقتصادي بيش از پيش رشد كرده اند گفت: با اين وجود شاخص‌ها نشان مي‌دهند كه سرمايه اجتماعي افت كرده كه علت اصلي آن به تحولات در دنياي رسانه باز مي‌گردد.

 رئيس رسانه ملي با اشاره به تعدد ماهواره ها و شيب تند بالا رفتن تعداد شبكه هاي معاند ماهواره اي و بالا رفتن پهناي باند و گستره فعاليت شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي گفت: فشار رسانه‌اي بر افكار عمومي هر چه پيشرفت كند دشمن بهتر مي‌تواند تصوير سازي غلط كند. وي تأكيد كرد : اگر نتوانيم در مقابل اين راهبرد دشمن تصميم بگيريم در آينده دچار مشكل خواهيم شد.

دكتر علي عسكري به تلاش رسانه ملي براي مطالعه و بررسي راهبردهاي دشمن در اين زمينه اشاره كرد و گفت: صداوسيما هوشمندانه در مقابل اين تهديد دشمن ايستاده است و اگر رسانه ملي نبود امروز كشور اوضاع ديگري داشت. وي خطاب به حاضران در اين نشست گفت: هر كدام از شما براي اميد بخشي به مردم و نشان دادن پيشرفت‌ها وتوفيقات كشور فعاليت مي‌كنيد و اين فعاليت تأثيرش را بر جامعه گذاشته است.

رئيس رسانه ملي سپس به سياست‌ها و الگوهاي رسانه براي بالابردن تاب‌آوري پرداخت . وي تعامل بين بخش‌هاي اجرايي جامعه و رسانه ملي را ضروري خواند و گفت: ما بايد با برگزاري كارگاه‌هاي پژوهشي و آموزشي به اين مهم بپردازيم كه هم مديران ارشد، مديران شبكه هاي ملي و استاني، و هم ديگر دست‌اندركاران رسانه بتوانند درك بهتري از تاب‌آوري و راه‌هاي افزايش سرمايه اجتماعي داشته باشند.

پيگيري مطالبات مردم از راهبردهاي اصلي صداوسيما

وي ايجاد تصوير روشن از آينده و اميد آفريني را از راهبردهاي رسانه ملي براي بالا بردن تاب‌آوري دانست و گفت: مردم بايد از درون برنامه ها درك كنند كه بن‌بستي در كشور نيست و مشكلات در حال رفع شدن هستند. وي تأكيد كرد: اگر مديران در برنامه‌ها پاسخگو باشند به اعتماد و روحيه اميد در مردم كمك مي‌شود.

دكتر علي عسكري نمايندگي از مطالبات بحق مردم رادر برنامه ها از راهبردهاي ديگر رسانه ملي برشمرد و گفت: رسانه بايد در كنار مردم باشد وقتي رسانه حرف مردم را بزند مردم متوجه مي‌شوند حاكميت از اوضاع آن‌ها با خبر است و براي حل مشكلاتشان تلاش مي‌كند.

وي افزود: ما بايد به مردم نشان دهيم رسانه ملي وسيله‌اي براي توجيه مشكلات نيست بلكه وسيله‌اي براي حل مشكلات است.  رئيس رسانه ملي حفظ و تقويت وحدت را از عناصر و مؤلفه‌هاي انسجام ملي برشمرد و گفت: حفظ وحدت نقش مؤثري در بالابردن تاب آوري ملي دارد و اگر مردم بدانند مديران و مسئولان با يكديگر متحدند و با هم براي رفع مشكلات تلاش مي‌كنند انگيزه شان بالا مي‌رود.

رئيس سازمان صداوسيما با بيان تلاش رسانه ملي در ايجاد و نمايش وحدت بين مسئولان گفت: رسانه ملي در اين زمينه تلاش زيادي كرده و كارهاي هوشمندانه بسياري كرده است. وي يكي از علل اصلي ناكام ماندن توطئه‌هاي دشمن را معلول عملكرد خوب رسانه ملي درتقويت  وحدت در داخل كشور دانست و گفت: بايد با هوشمندي در اين مسير حركت كنيم.

وي با تاكيد بر پيگيري هوشمندانه مبارزه با مفاسد اقتصادي در رسانه ملي افزود: وقتي مردم بدانند حاكميت براي از بين بردن فساد تلاش مي‌كند تاب‌آوريشان بالا مي‌رود . رئيس رسانه ملي بر راهبرد حل مشكلات با رويكرد ديني و انقلابي تأكيد كرد و گفت: رويكرد ديني حلال مشكلات است و ما هرگاه كه در جامعه مومنانه، ديني، جهادي و انقلابي با موضوعي مواجه شديم آن مشكل حل شده است. رئيس سازمان صداوسيما واقعي نشان دادن توان دشمن را از راهبردهاي ديگر رسانه عنوان كرد و گفت: دشمن در نمايش قدرتش اغراق مي‌كند و مابايد توان واقعي دشمن را به مردم نشان دهيم.

وي از راهبرد ديگر دشمن ياد كرد كه مي‌كوشد خارج از كشور را بهتر از داخل آن جلوه دهدو گفت: اگر بتوانيم با مطالعات مقايسه‌اي مواهب داخل كشور را تبيين كنيم و تراز بالاي توانمندي كشور را در مقايسه باديگر كشورها معرفي كنيم مي‌توانيم بر اين ترفند فائق آييم.

وي تقويت باورهاي ديني و اعتقادي را ازموضوعاتي دانست كه مورد غفلت واقع شده وگفت: ما بايد بدانيم آنچه موجب بقاي ما است تفكر ديني، مومنانه و انقلابي است و ما بايد در برنامه هابا تقويت باورهاي ديني به آن بپردازيم.

رئيس رسانه ملي با تأكيد بر اهميت حفظ مرجعيت نهادهاي انقلابي و پيشگيري از انتقال مرجعيت از افراد شايسته به    گروه ها و چهره هاي مسئوليت ناپذير گفت: رسانه چهره ساز است و ما نبايد كساني كه اعتقاد عميق به اين نظام و مردم ندارند را بزرگ كنيم و به كساني امكان رشد دهيم كه ويژگي تاب اوري و مقاومت در شخصيتشان نباشد. وي افزود: نبايد كساني كه در زمين دشمن در شرايط بحراني بازي مي‌كنند را بزرگ كرد و ما هم در رسانه و هم فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي بايد به اين امر توجه كنيم. اطلاع رساني به موقع و درست از وقايع و اتفاقات جامعه از راهبردهاي ديگر رسانه بود كه رياست سازمان از ان ياد كرد و گفت: رسانه ملي رسانه اي هوشمند با تجربه و كاركشته است كه داراي شاخص‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي فراواني است و بايد با اتكا به اين ويژگي‌ها سريعترين و دقيقترين خبر را توليد و به كمك آن اعتماد مردم را جلب كند.

تعامل و همكاري بدنه دولت و مسئولان براي چگونگي حل مشكلات مردم از موضوعات ديگري بود كه رئيس رسانه ملي از آن ياد كرد و گفت: تاب‌آوري مسئولان مكمل تاب‌اوري مردم است و مديران هم بايد در ميدان باشند و اثبات كنند كه شبانه روز براي خدمت به مردم تلاش مي‌كنند. وي نقش رسانه ملي را در تحقق اين امر جدي دانست و گفت: مسئولان بايد به كمك رسانه براي مردم شرح دهند كه چگونه به آن‌ها خدمت مي‌كنند و اين واقعيت كه جمهوري اسلامي به طور دائم در حال پيشرفت است را براي مردم تببين كنند. وي با بيان اينكه جمهوري اسلامي امروز قدر بزرگ منطقه اي است و در حال تبديل شدن به قدرت بزرگ جهاني است گفت: اين اقتدار بي‌نظير بايد براي مردم تبيين شودتا دشمن نتواند مانع ما شود وي با اشاره به چهلمين سال انقلاب اسلامي گفت: بايد به طور افتخار آميز پيشرفت‌هاي چهل ساله نظام را تبيين كنيم و با اميد آفريني و اعتماد بخشي به مردم سرمايه اجتماعي را ارتقا بخشيم.

وي تقويت مردم سالاري ديني را از عوامل مهم در تقويت سرمايه اجتماعي دانست و گفت: مردم سالاري ديني جوهره نظام اسلامي است كه كانونش ارتباط مردم با رهبري و ارتباط امت با امامت است. وي ارتباط مردم با رهبري نظام را در دنيا بي‌نظير خواند و آن را منشا توليد قدرت دانست. و افزود: اين ارتباط چشمه جوشان قدرت ملي، اقتدار ، غرور و تاب‌اوري ملي است و ما بايد به نحوي شايسته  اين امر را تبيين كنيم.

رئيس رسانه ملي در پايان با اشاره به اربعين حسيني و با ذكر نام ائمه اطهار عليهم السلام به عنوان الگوهاي تاب اوري از تاب اوري حضرت زينب سلام الله ياد كرد و گفت: حضرت زينب سلام الله براي تكريم راه اباعبدالله قدم به راهي گذاشت كه زمينه ظهور امام زمان (عج) را فراهم مي‌كند امامي كه مسير تاريخ را عوض مي‌كند. وي ظلمهايي كه استكبار مي كند را معلول افزايش توانمندي جمهوري اسلامي دانست و گفت: به اميد خدا و با توكل به او كشور در اين جنگ رسانه اي نيز پيروز خواهد شد چراكه اين وعده در كلام نوراني خداوند در قرآن به مومنان بشارت داده شده است و ما باز هم اين تهديدها را به فرصت تبديل مي‌كنيم.

تاریخ انتشار: یکشنبه 29 مهر 1397