قدرداني رئيس جمهور از رسانه ملي
رئيس جمهور در سفر خود به استان كردستان و در جريان افتتاح 114 ايستگاه راديويي و تلويزيوني در حضور دكتر علي دارابي معاون امور استان هاي صداوسيما از رسانه ملي قدرداني كرد.

به گزارش روابط عمومي صداوسيما، دكتر حسن روحاني از رسانه ملي براي تلاش هاي مستمر و اداي رسالت اصلي رسانه كه همانا اتصال مردم به نظام و بالعكس اتصال نظام به مردم است قدرداني كرد.

دكتر روحاني با اشاره به سخن امام خميني (ره)، كه صدا و سيما يك دانشگاه عمومي است، افزود: اميدواريم در راه اهداف بلند الهي و ملي موفق باشيد.

 رئيس جمهور افزود: در سفرهاي استاني دولت، اهتمام شبكه هاي استاني، ملي و شبكه خبر براي پوشش خبري و رسانه اي اين سفرها قابل توجه و قدرداني است.

حسن روحاني رئيس جمهور در قالب دومين سفر استاني خود و براي شركت در مراسم افتتاح و بهره برداري از چندين پروژه و طرح عمراني شنبه پنجم فروردين وارد سنندج شد.

رئيس‌ جمهور در بدو ورود به فرودگاه سنندج و در جمع خبرنگاران، كردستان را ديار مردمان خونگرم، قهرمان و مرزدار توصيف كرد و با تبريك آغاز سال جديد، اظهار كرد: در اين سفر چندين پروژه بسيار مهم در استان افتتاح و عمليات اجرايي چند پروژه نيز آغاز مي شود.

رئيس‌ جمهور خاطر نشان كرد: در جريان اين سفر همچنين روند اجرايي شدن وعده‌هاي سفر استاني بررسي مي شود تا پروژه‌هاي نيمه تمام هر چه سريع‌تر به اتمام برسد.

تاریخ انتشار: یکشنبه 6 فروردین 1396