نشست تخصصی آینده پژوهی و کاربردهای آن
چهارمین نشست نشست تخصصی، علمی و آموزشی با عنوان «آینده پژوهی و کاربردهای آن»روز شنبه 21 مهرماه در سالن جلسات اداره کل آموزش با شرکت 34 نفر از مدیران، کارشناسان و پژوهشگران و با هدف روزآمدی دانش سازمانی، افزایش توان رقابت پذیری، آشنایی کارکنان با کاربری مقوله های علمی در مباحث آموزشی و... برگزار شد.

 آینده پژوهی ضرورت امروز و نیاز اجتناب ناپذیر فردای رسانه هاست. در این کارگاه آموزشی مباحث مانند تعاریف، ویژگی ها و رویکردهای آینده پژوهی، روندهای نوپدید جهانی، آینده پژوهی در رسانه و به ویژه اداره کل آموزش، آینده‌نگاری، بنانگاره های فلسفی آینده پژوهی و... توسط آقای دکتر مهدی حاجی سیاری، مدیرکل آموزش ارائه شد و در پایان، همکاران به بحث و تبادل نظر درخصوص ضرروت آینده پژوهی در مسائل آموزشی و فرادید پیش­روی سازمان پرداخته اند.  

همچنین در این نشست جهت ترغیب همکاران به مقوله آینده پژوهی، پیشنهاد انجام دو پژوهش با عنوان «آینده آموزش در رسانه ملی»  و «آینده محتوم» اعلام شد.

مطالب این نشست در قالب های PDF وWORD  در پایگاه اینترنتی اداره کل آموزش در لینک زیر در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

 

  برای مشاهده فایل PDF کلیک کنید

 برای مشاهده فایل WORD کلیک کنید 

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 21 مهر 1397