«نامه 26 آبان 59» در شبکه یک خوانده می شود
«نامه 26 آبان 59» در شبکه یک خوانده می شود

مستند «نامه 26 آبان 59» با موضوع نامه آیت الله خامنه‌ای به فرمانده لشکر 92 زرهی اهواز در سال 1359و آزادی سوسنگرد، امشب یکشنبه 25 آبان، از شبکه یک پخش می شود.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، دوشنبه 26 آبان سال 1359 بود که آیت الله خامنه‌ ای نامه‌ ای را به سرهنگ قاسمی فرمانده لشکر 92 زرهی اهواز ارسال کردند. متن این نامه در آن زمان و سال های پس از آن دارای اهمیت بسیار بود. ایشان در نامه خود آورده بودند:
«شنیدم تیمسار ظهیرنژاد به شما تلفن کرده‌اند که تیپ 2 فردا وارد عمل نشود مگر بنا به امر. منظورشان امرآقای رئیس جمهوری است. من این عدول از تصمیم عصر را قابل توجیه نمی‌دانم. این به معنای تعطیلی یا به ناکامی‌کشاندن عملیات فردا است. استعداد دشمن چنان است که آن دو گروهان پیاده یارای کار درستی در برابر آن ندارند و اگر تیپ وارد عمل نشود در حقیقت تک انجام نگرفته است. صبح اگر برای تصمیم نهایی بخواهیم منتظر آمدن تیمسار ظهیرنژاد بمانیم وقت خواهد گذشت. جوانان ما در سوسنگرد حداکثر تا صبح مقاومت خواهند کرد و صبح زود اگر ما قدری بار دشمن را سبک نکنیم همه نابود خواهند شد و شهر کاملاً سقوط خواهد کرد. خلاصه اینکه به نظر و تشخیص ما کار باید به همان روال که عصر صحبت شد پیش برود و تیپ آماده باشد که صبح وارد عمل شود در غیر این صورت مسئولیت سقوط سوسنگرد با هر کسی است که از این تصمیم عدول کرده است.»
مستند40 دقیقه ای «نامه 26 آبان 59» به قضایای مربوط به این نامه و حوادث پس از آن می‌پردازد؛ محور این مستند بر مبنای نامه مذکور است که در نهایت منجر به آزادی سوسنگرد شد.
مستند «نامه 26 آبان 59» به تهیه کنندگی اسماعیل جعفری و کارگردانی مرتضی پایه شناس، امشب 26 آبان پس از سریال «خانه امن» از شبکه یک پخش می‌شود.

تاریخ انتشار: یکشنبه 25 آبان 1399