آموزش شیوه ­های فعال­ سازی توانمندی­ های مغز دراداره کل آموزش
نشست تخصصی علمی- پژوهشی و آموزشی با عنوان «آموزش شیوه ­های فعال­ سازی توانمندی­ های مغز»، روز شنبه 19 مرداد ماه ساعت 10 تا 11 در سالن جلسات اداره کل آموزش با شرکت 21 نفر از مدیران، کارشناسان و پژوهشگران و با هدف روزآمدی دانش سازمانی، آشنایی کارکنان با عملکرد مغز در فرآینده های یادگیری- یاددهی برگزار شد.

      در این نشست آموزشی- پژوهشی عملکرد ذهن، ساختار مغز هنگام یادگیری، ذخایرشناختی، کنترل، تمرکز، توجه، خودکنترلی، بازتوانی مغز،  حافظه و یادگیری، تسهیل و تسریع فرآیندهای مغزی، پردازش اطلاعات، تقویت مغز و بهبود کارکرد آن و راهکارهای جبرانی توسط سرکار خانم الهام شریفی تشریح و ارائه شد و در پایان همکاران به بحث و تبادل نظر درباره شیوه های ارتقای عملکردهای تمرکز و حافظه پرداخته و تمرین های طراحی شده در این حیطه را انجام دادند.

در این نشست 4 کتاب معرفی شد که در پایگاه اینترنتی اداره کل آموزش در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

        لازم به یادآوری است که پیش­تر 11 نشست تخصصی در اداره کل آموزش برگزار شده است که محتوای آموزشی آنها در قسمت «نشست ها»در دسترس همکاران قرار دارد.

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 19 مرداد 1398