ديدار اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس با رئيس رسانه ملي
اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در ديدار با رئيس سازمان صداوسيما بر حفظ استقلال و مرجعيت رسانه ملي تاكيد و بر حمايت از اين رسانه براي مقابله با جنگ نرم است و هجمه‌هاي فرهنگي تاكيد كردند .

به گزارش روابط عمومي رسانه ملي ،اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در ديدار با رئيس سازمان صداوسيما با تاكيد بر حفظ استقلال و مرجعيت رسانه ملي، افزودند: رسانه ملي مركز قدرت مقابله با جنگ نرم است و براي پاسخ به هنگام به هجمه‌هاي فرهنگي بايد مجهز و به روز باشد.

نمايندگان مجلس همچنين پيگيري وعده‌هاي فرهنگي مجلس و دولت از سوي رسانه ملي را خواستار شدند و افزودند: صداوسيما باب نقد در حوزه‌هاي مختلف به خصوص موضوعات فرهنگي را باز كند و با استمرار برنامه هايي نظير "مناظره" بدون توجه به فشار‌ها به نقش مطالبه گري خود بپردازد.

وكلاي ملت همچنين با اشاره به برخي نقاط ضعف فرهنگي جامعه، تمركز بيشتر رسانه ملي در حوزه آموزش و فرهنگسازي و مشاركت با ديگر دستگاه‌هاي فرهنگي كشور را خواستار شدند.

اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس ضمن قدرداني از عملكرد رسانه ملي در عرصه انتخابات گفتند:حضور حماسي مردم در پاي صندوق‌هاي راي حاصل تلاش شبانه روزي و بيانگر اثرگذاري رسانه ملي بود. نمايندگان مجلس تعامل رسانه ملي با شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما را مطلوب برشمردند و از ارتباط تنگاتنگ دوره جديد مديريتي سازمان قدرداني كردند.

توجه بيشتر به كيفيت در برنامه سازي و توليد سريال‌هاي جذاب، حفظ روحيه انقلابي و ترويج فرهنگ جهادي، ارائه تصوير زندگي واقعي مردم در سريال ها، ترويج تفكر همگرايي قوا، ارائه خبر همراه با تحليل، تعامل دوسويه با مخاطبان و پرهيز از نگاه يكسويه، توليد برنامه‌هاي شاد با هدف حفظ نشاط جامعه با رعايت حدود شرعي، پرداختن به موضوعات حجاب و عفاف و پيشنهاد تاسيس شبكه گردشگري و توريسم با هدف معرفي هويت و شناخت ايران، از ديگر موضوعاتي بود كه اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس در اين ديدار به آن ها اشاره كردند.

رئيس رسانه ملي نيز در اين ديدار بر تعامل هرچه بيشتر رسانه ملي وكميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تاكيدكرد وگفت:رسانه ملي با قدرت در برابر تهاجم فرهنگي رسانه‌اي دشمنان ايستاده واز هويت فرهنگي ملت ايران دفاع مي‌كند و همانطور كه تاكنون براي فعال سازي دستگا‌ه ها ونهادهاي فرهنگي كشور اقدام كرده ، آماده همكاري بيشتر در اين زمينه است.

دكتر علي عسكري پيشرفت و دوام يك جامعه را در توجه به هويت فرهنگي آن جامعه دانست و تصريح كرد: صداوسيما با توجه به مصوبه‌ي مجلس محترم شوراي اسلامي براي ارتقاء فرهنگي و فرهنگ سازي آمادگي مشاركت و همكاري با همه‌ي دستگاه‌هاي دولتي را دارد كه دراين زمينه باتوليد برنامه هايي باهدف احياء و رونق بخشيدن به مساجد و تبيين جايگاه مدارس، نقش آفريني خود را آغاز كرده است.

دكتر علي عسكري فرهنگ را روح حاكم بر جامعه برشمرد و افزود:رسانه ملي همكار و حامي همه دستگاه هاي دولتي براي فرهنگ سازي در جهت بهبود عملكرد وارتقاء خدمت رساني دستگا‌ها به مردم است. رئيس سازمان صداوسيما با انتقاد ازهنجار شكني‌ها در فضاي مجازي افزود: به علت خلاء قانوني درفضاي مجازي امروز نوعي هرج ومرج دراين عرصه حاكم است كه تخريب گر فرهنگ وهويت ملت ايران است. پيش از اين ديدار اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي بازديدي از بخش‌هاي مانيتيورينگ، ماهواره و پخش‌هاي سيما و خبر داشتند.

تاریخ انتشار: چهارشنبه 28 تیر 1396