نشست تخصصی یادگیری سازمانی
سومین نشست نشست تخصصی، علمی و آموزشی با عنوان «یادگیری سازمانی» روز شنبه هفتم مهرماه در سالن جلسات ادراه کل آموزش با شرکت 28 نفر از مدیران، کارشناسان و پژوهشگران و با هدف روزآمدی دانش سازمانی، افزایش توان رقابت پذیری، آشنایی کارکنان با کاربری مقوله های علمی در مباحث آموزشی و... برگزار شد.

پارادایم یادگیری سازمانی برای بقا در آینده، ضرروت اجتناب ناپذیر رسانه هاست. در این کارگاه آموزشی مباحث یادگیری سازمان مانند تعاریف، انواع، مراحل، فرایندها، تسهیل کننده ها، موانع، اصطلاحات یادگیری سازمانی، مدیریت دانش، سازمان یادگیرنده، فراموشی سازمانی و... توسط آقای علیرضا دهقانی، مدیر ارتباطات آموزشی ارائه شد و در پایان، همکاران به بحث و تبادل نظر درخصوص چالش های یادگیری سازمانی پرداخته و راهکارهای برون رفت از آن را برشمردند.

مطالب این نشست در قالب های PDF، PPT وWORD  در پایگاه اینترنتی اداره کل آموزش در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

لازم به یادآوری است که پیش­تر دو نشست تخصصی با عناوین «یادگیری موبایلی» و «شیوه های ارائه مطالب علمی و تخصصی» در اداره کل آموزش برگزار شده است.

برای مشاهده فایل PDF یادگیری سازمانی کلیک کنید

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 9 مهر 1397