امضاء يادداشت تفاهم فرهنگي و رسانه اي ميان حزب الله لبنان و سازمان صداوسيما
در جريان سفررئيس رسانه ملي به بيروت يادداشت تفاهم فرهنگي و رسانه اي ميان حزب الله لبنان و سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران امضاء شد.

به گزارش روابط عمومي صداوسيما، اين يادداشت تفاهم در محل تلويزيون المنار به امضاء حجت الاسلام سيد هاشم صفي الدين معاون اجرايي حزب الله و دكترعلي عسكري رئيس سازمان صداوسيما رسيد.

 براساس اين تفاهم نامه، همكاري هاي فرهنگي و رسانه اي ميان حزب الله لبنان و سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران گسترش مي يابد و دو طرف از ظرفيت هاي مختلف خود براي تقويت جبهه رسانه اي محور مقاومت استفاده مي كنند.

 رئيس سازمان صداوسيما پيش از امضاء اين يادداشت تفاهم از بخش هاي مختلف شبكه تلويزيوني المنار بازديد كرد و از نزديك با فعاليت هاي اين شبكه آشنا شد.

 ابراهيم فرحات مدير شبكه المناردر اين بازديد با اشاره به مسئوليت سنگين رسانه هاي جبهه مقاومت گفت: هم اكنون كه جبهه مقاومت در ميدان و عرصه نبرد پيروز شده است بايد دقيق و درست اين موفقيت در رسانه هاي ما منعكس شود و حتي بالاتر از آن بايد خود رسانه هاي مقاومت موفقيتي بالاتر را در اين زمينه رقم بزنند و جلوتر از اين بروند.

 وي افزود: امام خميني (ره)اين بذر را كاشت و علمدار و پرچم دار كنوني جبهه مقاومت مقام معظم رهبري امام خامنه اي است و در اين راه ما خادم و سرباز هستيم.

 دكتر علي عسكري نيز در اين بازديد ضمن قدرداني ازتلاش هاي حزب الله در عرصه رسانه اي تصريح كرد: قطعا اين تلاش ها در پيشگاه خداوند متعال ماجور خواهد بود و به لطف خداوند خيلي از معادلات بين المللي را برهم زده است.

 رئيس رسانه ملي افزود: جبهه مقاومت بايد در عرصه رسانه اي متفكر، هوشمند و خلاق طراحي و شركت كند و بداند در حركت موثرش تاثيرات عميق بين المللي دارد.

تاریخ انتشار: سه شنبه 25 مهر 1396