آغاز خوب تلويزيون در آغاز سال 96
تماس ها با واحد امور مخاطبان(162) نشان مي دهد مردم از برنامه هاي تحويل سال تلويزيون ابراز رضايت كرده اند.

به گزارش روابط عمومي رسانه ملي،تماس هاي مردمي با واحد 162 نشان مي دهد ويژه برنامه هاي تحويل سال شبكه هاي تلويزيوني و برخي ديگر از برنامه ها و مجموعه هاي سيما،در لحظات پاياني سال 95 و ساعات آغازين سال 96،با اقبال مواجه شده اند.

كارشناسان امور مخاطبان كه 24 ساعته سرگرم بررسي تماس هاي مردمي با شماره 162 هستند، اعلام كردند ؛ويژه برنامه هاي نوروزي به ويژه "محله گل و بلبل"شبكه دو  ، "سه ستاره "شبكه سه،" سين مثل سريال " شبكه يك و" نوبهار"شبكه پنج بيشترين تماس هاي مردمي براي قدرداني را براي خود ثبت كرده اند .

ثبت ميليون ها پيامك براي برنامه هاي "سه ستاره " و "سين مثل سريال" و مشاركت گسترده مخاطب در انتخاب برترين هاي تلويزيون در سال 95 ، ارتباط خوب مردم با برنامه هاي مورد علاقه شان را نشان مي دهد.

مخاطبان در تماس هاي خود ويژگي هايي نظير اجراي خوب مجريان، دعوت از ميهمانان محبوب، طراحي دكورهاي زيبا و تنوع در آيتم ها و بخش هاي برنامه هاي مورد نظر را به عنوان جاذبه هاي اين برنامه ها برشمرده اند.

پخش "مجموعه شوخي كردم" از شبكه 5 سيما هم تماس هاي تشكر بسياري را در واحد 162 ثبت كرده است.

همچنين مجموعه تلويزيوني "علي البدل" شبكه يك سيما در اولين قسمت موفق شده نظر مثبت مخاطبان را در تماس هاي تلفني به خود جلب كند .

تاریخ انتشار: چهارشنبه 2 فروردین 1396