صنايع دستى سفير فرهنگى كشورها است و ما در زمينه ثبت شهر و روستاى جهانى، رتبه يک را كسب كرده ايم و اين از نقاط قوت ما است.
به گزارش واحد هماهنگی و ارتباطات شبکه ایران کالا معاون صنايع دستى و هنرهاى سنتى سازمان ميراث فرهنگى در نشست با معاون رسانه ملی و مدیر شبکه ایران کالا ،گفت : صنايع دستى سفير فرهنگى كشورها است و ما در زمينه ثبت شهر و روستاى جهانى، رتبه يک را كسب كرده ايم و اين از نقاط قوت ما است.
به گزارش واحد هماهنگی و ارتباطات شبکه ایران کالا معاون صنايع دستى و هنرهاى سنتى سازمان ميراث فرهنگى در نشست با معاون رسانه ملی و مدیر شبکه ایران کالا ،گفت : صنايع دستى سفير فرهنگى كشورها است و ما در زمينه ثبت شهر و روستاى جهانى، رتبه يک را كسب كرده ايم و اين از نقاط قوت ما است.
 
وی با اشاره به اینکه بيش از دو ميليون نفر در حوزه صنايع دستى اشتغال دارند افزود :  ٤٤٠ هزار نفر هم در بانك اطلاعاتى صنايع دستى ثبت نام كردند و  75 درصد افراد فعال در صنايع دستى استان های كشور  نیز بانوان هستند.
 
محمودیان با اشاره به تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران عنوان کرد: در شرايط تحريم، صنايع دستى فرصت بسيار خوبى براى اشتغالزايى و ارز آورى برای کشور است.
 
معاون صنايع دستى و هنرهاى سنتى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در ادامه گفت : در سال رونق توليد اميدواريم با حمايت هايى كه صورت مى گيرد بتوانيم در بازارهاي داخلى و خارجى حرفى براى گفتن داشته باشيم.
 
محموديان با اشاره به اینکه استفاده از صنايع دستى در اقامتگاه هاى بوم گردى فرصت بسيار خوبى براى معرفى اين آثار فاخر است افزود:     با استقبال از همکاری میان شبکه ایران کالا و سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى ، اميدواريم  شاهد تحول بنيادين در اين حوزه باشيم.
 
مهندس احمد شهریاری معاون منابع مالى و سرمايه انسانى صداوسيما هم در این نشست با اشاره به عزم جدى رسانه ملى براى حمايت از كالاى فاخر ايرانى، گفت: با تمام توان از صنايع دستی  كه مزيت نسبى براى كشور است حمايت مى كنيم و همچنین پوشش نمایشگاه های متنوع در این حوزه است.
 
مهندس شهریاری افزود: سازمان صداوسيما و شبكه ايران كالا توجه شایانی به توليد كالاهاى ايرانى دارد و در اين زمينه استفاده از توانمندی و ظرفيت بخش برون مرزى، از جمله معرفی و تبلیغ صنایع دستی در شبکه های پرس تی وی ، هیسپان تی وی و سایر شبکه های بین المللی رسانه ملی، مورد تاكيد است.
 
وی توجه به نشان  تجاری سازى در صنايع دستى را ضرورى دانست و براى همكارى رسانه ملی با هدف ترویج ساخت کالای ایرانی در حوزه صنايع دستى اعلام آمادگی کرد.
 
مهندس شهریاری افزود: سازمان صداوسيما و شبكه ايران كالا توجه شایانی به توليد كالاهاى ايرانى دارد و در اين زمينه استفاده از توانمندی و ظرفيت بخش برون مرزى و سایر شبکه های بین المللی رسانه ملی، مورد تاكيد است.
پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 5 تیر 1398