تشرف رئيس رسانه ملي به حرم حضرت رقيه (س)
رئيس رسانه ملي در ادامه سفر كاري خود به سوريه، مضجع شريف حضرت رقيه (س) را زيارت كرد.

به گزارش روابط عمومي رسانه ملي، دكتر علي عسكري و هيات همراه كه در سوريه به سر مي برند امشب با حضور در حرم حضرت رقيه (س) مضجع شريف دخترسه ساله امام حسين (ع) را زيارت كرد.

تاریخ انتشار: یکشنبه 23 مهر 1396