امر به فاصله‌گذاری اجتماعی !
ستاد امر به معروف و نهی از منکر با توجه به بحث روز جامعه مبنی بر لزوم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و پرهیز از رفت‌و‌آمد‌های غیرضروری شهروندان در روز‌های کرونایی، تابلوی آگهی‌نمای ساختمان ستاد را با موضوع رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و پرهیز از رفت‌و‌آمد زائد تغییر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر، تازه‌ترین طرح تابلوی آگهی‌نمای ساختمان ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با اشاره به لزوم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و پرهیز از اجتماعات کوچک و بزرگ در جامعه و نیز خودداری از رفت‌و‌آمدهای زائد شهروندان طراحی و رونمایی شد.

در این تابلوی آگهی‌نما که بصورت کاملاً ساده طراحی شده، عبارت امر به معروف را به عنوان «امر به فاصله گذاری اجتماعی» و همچنین عبارت نهی از منکر را به عنوان «نهی از رفت و آمد زائد» در اجتماع تعبیر و جلوه‌گر کرده است.

تاریخ انتشار: شنبه 17 خرداد 1399