بهترین کارهادرماه عظیم شعبان
بهترین کارهادرماه عظیم شعبان

✅امام صادق(ع) در پاسخ به سوال، بهترین کارهادرماه مبارک شعبان چیست؟ فرمودند:
⏪صدقه و استغفار
⬅حضرت فرمودند:هرکه تَصَدُّق کند در ماه شعبان،حق تعالی آن را رشد می دهد همچنان که یکی ازشما،شتربچه اش راتربیت می کند؛ تا آنکه درروزقیامت برسد به صاحبش،درحالیکه به اندازه کوه احد شده باشد.
⬅رسول خدا(ص):صدقه ۷۰ در بلا رامی بندد.
~~~~~~
⬅ذکراستغفار
۱-هرروز ۷۰ مرتبه بگوید:
اَستَغفِرُاللهَ وَاَسئَلُهُ التُوبَهَ
۲-هرروز۷۰ مرتبه بگوید:
اَستَغفِرُاللهَ الذی لا الهَ الا هوَ، الرحمنُ الرحیمُ،الحیُ القیومُ واتوبُ الیهِ
⬅استغفار
۱-پیامبراعظم(ص):درهای بلاها رابا استغفار ببندید.
۲-رسول خدا(ص):خوشابه حال کسی که روز قیامت در نامه ی اعمالش،زیر هر گناهی جمله ی "استغفرالله" یافت شود.
۳-پیامبرخدا(ص) : بهترین عبادت ، استغفار کردن است.
۴-حضرت محمد(ص): هر کس  دوست داردکه؛ نامه ی اعمالش او را خوشحال کند، استغفار آن را زیاد گرداند.
۵-رسول اکرم(ص):هر که غم و اندوهش بسیار شود، استغفارکند.
۶-امام علی(ع):
با استغفار، خود را معطر
کنید تا بوی گناهان شما را رسوانکند.
۷-امام رضا(ع):حکایت استغفار (وریختن گناهان به سبب آن) حکایت برگ درخت است که با تکان خوردن درخت می ریزد. 🌳
خداوندبه شما عافیت و عاقبت بخیری دهد و ازفیوضات ماه شعبان بهره مند تان  فرماید.

تاریخ انتشار: دوشنبه 18 فروردین 1399