زخمی شدن طلبه تهرانی
زخمی شدن طلبه تهرانی

شب گذشته رضا جعفری طلبه تهرانی در حال ضدعفونی منطقه شوش و تختی بوده که میبینه دارن مزاحم یه خانم میشن و نهی از منکر میکنه و اون یارو که مست بوده متاسفانه با چاقو ایشون رو زخمی میکنه...

تاریخ انتشار: یکشنبه 17 فروردین 1399