چله عظیم قرن
چله عظیم قرن

چهل روز زیارت عاشورا

و روزانه چهل مرتبه ذکر "الهم عجل لولیک الفرج"

شروع چله: شب نیمه شعبان المعظم

خاتمه: شب 24 رمضان المبارک

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 18 فروردین 1399