بازنشستگان گرامی تلفن گویای 27865432 برای ارائه خدمات مختلف به شما بزرگواران با همکاری مدیر کل ارتباطات زمینی راه اندازی شده است بخشی از این سرویس برای اعلام حقوق بازنشستگان تهرانی و اعلام حکم حقوقی بازنشستگی راه اندازی شده است .

 

آدرس پست الکترونیکی : bazneshaste@irib.ir

 

 فهرست اسامی و شماره تلفن همکاران اداره‌کل بازنشستگی

داخلی سازمانی

داخلی اداره کل

سمت

نام و نام خانوادگی

واحد

 

7560

7085

112

مشاور مدیرکل

آقای عابدینی

حوزه ریاست

113

مسئول تدارکات

آقای خلیفی

102

مسئول دفتر مدیرکل

آقای نیرومند

104

متصدی دفتر مدیرکل

آقای صابري

148

دبيرخانه محرمانه

خانم عاطفي

149

آمار و اطلاع‌رساني

آقاي درويشي

22653090

روابط عمومي

خانم قرباني

7004

117 - 116

مسئول دفتر مالي

آقای زندی

مالی

7608

169

كارشناس مالي

آقاي سيف

7002

163

كارشناس مالي دفترداري

خانم چهارمحالی

7304

175

كارشناس مالي پرداخت حقوق

خانم نوروزی

7002

164

مسئول دفترداري

آقاي ايشاني

7304

167

كارشناس مالي پرداخت حقوق

خانم شجاعی

7002

177

مسئول پرداخت حقوق

خانم سلام‌زاده

7608

170

مسئول صندوق تعاون

خانم جعفری

7608

174

کارشناس مالی صندوق

آقاي اسدي

7607

165

مسئول رسيدگي

خانم صادقي

 

166

صدور چک

آقای كرمي

 

172

-

آقاي جعفري

 

122

مسئول دفتر

آقاي تاجيك

رفاه و تعاون

7255

123

کارت های زیبا موج و محاسبه ی مانده بدهکاری

آقاي ظله جويي

7255

128

امورقراردادها و بیمه عمر

آقاي حسینی

7362

139

مددکار تهران و مراکز و وام مراکز

خانم سراب سلطانیه

6997

129

وام تهران

خانم مهرگان

7362

137

مددکار تهران و مراكز

خانم طالبی

7255

124

هديه ازدواج، کفن و دفن ، مراکز اقامتی، زیارتی و سیاحتی

آقای چگینی

7362

180

مددكاري تهران و مراكز

خانم حسين قربان

7297

135

صدور معرفی نامه

خانم بيات

7267

115

مسئول دفتر اداری ‏

آقای دولتی

اداری

7561

161

انتقال کسورات

آقای ريواز

7553

146

مسئول احکام حقوقی

خانم شهیدی پارسا

7553

146

حکم حقوقی – سند خدمتی تهران و مراکز

خانم مهاجري

7556

150

حکم حقوقی و سند خدمتی تهران و مراکز

خانم خانه زر

7023

171

مسدول احكام حقوقي

محمد فضلاله نیا

7561

161

مسئول سند خدمتي مراكز

حسین کاظمی رودی

7561

168

حکم حقوقی و سند خدمتی تهران و مراکز

خانم خادم

7553

145

احکام فوتی حکم حقوقی و سند خدمتی تهران و مراکز

خانم بهادران

7556

152

حكم حقوقي و سند خدمتي تهران و مراكز

خانم فلاحتگر

7561

160

حكم حقوقي و سند خدمتي تهران و مراكز

علی حسین نیا

7005

156

مسئول بایگانی

خانم رزمگاه

7005

155

کارمند بایگانی

عليرضا رفيعي

7005

-

کارمند بایگانی

مهدی تابان

7005

155

كارمند بایگانی

حسین فاضلی

7005

154

كارمند بايگاني

آقاي پيرنيا

7561

159

امور تایپ

خانم پوینده وصال

7561

157

امور تایپ

خانم منصوري كاشي

7561

158

امور تایپ

خانم نظري

 7267

 308

کارمند دبیرخانه

آقای توانا مهربانی

 7267

 108

کارمند دبیرخانه

آقای امیرمعزی

 

144

 

آقای زارعی

آبدارخانه

آقای شفائی مهر

144

آقای قره گوزلو

خدمات