آدرس پست الکترونیکی : bazneshaste@irib.ir

 

 فهرست اسامی و شماره تلفن همکاران اداره‌کل بازنشستگی

فکس

مستقیم

داخلی

آیفن

سمت

نام و نام خانوادگی

واحد

 

 

 

106

مدیرکل

-

حوزه

ریاست

22013618

22014710

22013618

22014710

7560

7085

112

مشاور مدیرکل

سعید عابدینی

113

مسئول تدارکات

میثم خلیفی

102

مسئول دفتر مدیرکل

علی نیرومند

104

متصدی دفتر مدیرکل

مهران طایفه

-

سلامت سالمندان

دکتر اسدی

 

سلامت سالمندان

دکتر رضی

127

سلامت سالمندان

خانم رستمی

158

مسئول سایت

خانم قربانی

 

 

 

-

کارشناس

خانم حبیبی

 

 

 

-

سلامت سالمندان

آقای سبحانی

22013620

22013864

7004

116

مدير مالي

شهرام سهرابی

مدیریت

مالی

 

22013864

7004

117

مسئول دفتر مالي

وحید زندی

 

 

7608

172

كارشناس مالي

آقای ایشانی

 

 

7002

164

کارشناس مالی

آقای سیف

 

 

7002

163

كارشناس مالي دفترداري

خانم چهارمحالی

 

 

7511

175

كارشناس مالي پرداخت حقوق

خانم نوروزی

 

 

7511

176

كارشناس مالي پرداخت حقوق

خانم شجاعی

 

 

7511

-

مسئول رسیدگی اسناد مالی

خانم صادقی

 

 

7608

173

کارشناس مالی صندوق

علیرضا محمدی

 

22013864

-

166

کارشناس مالی

داود كرمي

 

 

7608

177

صندوق تعاون

آقای نظری

 

 

7608

177

کارشناس مالی صندوق

خانم آبنوچ

 

 

-

158

صدور گواهی کسراز حقوق

خانم نظری

 

22057711

7001

120-121

مدير رفاه و تعاون

دکتر صاحب

مدیریت

رفاه و تعاون

170

22057711

7001

122-322

مسئول دفتر

تاجیک-مهرگان

 

22014774

7297

135-136

صدور معرفی نامه مراکز طرف قرارداد

خانم بیات خانم مهاجری

 

22013551

22653019

7362

139

مددکارمراکز و وام مراکز

خانم سراب سلطانیه

141

22652560

6997

124

امور رفاهی

آقای سلمری

 

22013551

22653019

7362

137

مددکار تهران

خانم طالبی

 

22013551

7255

128

هديه ازدواج- بيمه عمر-كفن و دفن

امیر سعیدی

 

 

 

129

قراردادها

علی دباغ

 

7362

 

180

مددكاري تهران                  خانم حسين قربان

 

 

 

22013619

7267

114-314

مدير اداري

سیدحسن بطحائی

مدیریت اداری

22013880

22013619

7267

115

مسئول دفتر اداری ‏

محسن دولتی

 

 

-

-

انتقال کسورات

ابوالفضل ریواز

 

22053271

-

140

محرمانه

خانم عاطفی

 

 

7553

147

مسئول احکام حقوقی تهران و مراکز

خانم شهیدی پارسا

 

 

7556

146

حکم حقوقی سند خدمتی تهران و مراکز

خانم کریمی

 

 

7561

160

حکم حقوقی و سند خدمتی تهران و مراکز

سیدحسین فاضلی

 

 

7553

150

ابلاغ تهران و مرکز

خانم خادم

 

 

7561

161

حکم حقوقی و سند خدمتی تهران و مراکز

حسین کاظمی رودی

 

 

7023

153

مسئول سند خدمتی تهران و مراکز

علی حسین نیا

 

 

7005

154

کارمند بایگانی

رضا احمدوند

 

 

7005

155

مسئول بایگانی

عليرضا رفيعي

 

 

7005

154

کارمند بایگانی

آقای آهی

 

 

7005

156

کارمند بایگانی

مهدی تابان

 

22053271

-

152

حکم حقوقی و سندخدمتی تهران و مراکز

خانم فلاحتگر

 

 

-

159

میز خدمت

خانم پوینده وصال

 

 

 

157

میز خدمت

خانم کارگری

 

 

 

157

میزخدمت

خانم میراعلایی

 

 

 

130

نامه رسان

مجید توکلی

 

22652519

 

108

مسئول دبیرخانه

علی امیرمعزی

 

 

 

144

-

آقای قره گوزلو

خدمات

-

-

-

144

-

آقای شفائی مهر

 

 

 

144

-

آقای زارعی