بازنشستگان گرامی تلفن گویای 27865432 برای ارائه خدمات مختلف به شما بزرگواران با همکاری مدیر کل ارتباطات زمینی راه اندازی شده است بخشی از این سرویس برای اعلام حقوق بازنشستگان تهرانی و اعلام حکم حقوقی بازنشستگی راه اندازی شده است .

 

آدرس پست الکترونیکی : bazneshaste@irib.ir