مدارک لازم جهت برقراری حقوق بازنشستگان

حکم حقوقی بازنشستگی(امور اداری اداره کل بازنشستگی)

تکمیل فرم عائله مندی (امور اداری اداره کل بازنشستگی )

 مدارک لازم جهت اخذ برگه عائله مندی          

- کپی شناسنامه بازنشسته تمام صفحات و کپی کارت ملی

- کپی شناسنامه همسر تمام صفحات و کپی کارت ملی

- کپی شناسنامه فرزندان تحت کفالت

- ارائه گواهی دانشجویی برای فرزندان ذکور بالای 20 سال

نکته: ارائه اصل مدارک فوق به هنگام دریافت برگه عائله مندی الزامی است.

گواهی حقوق (طبقه 8 - حسابداری حقوق و دستمزد)

گواهی صندوق 10% (طبقه 8- حسابداری حقوق و دستمزد) و اصل گواهی حقوق از جایی که حقوق دریافت شده است.

شماره حساب قرض الحسنه متمرکز ملت( ابتدا از امور اداری اداره کل بازنشستگی معرفی نامه گرفته شود، سپس به بانک ملت شعبه گسترش سازمان مراجعه گردد.)

یک قطعه عکس

توجه:به منظور برقراری حقوق در ماه جاری مدارک تکمیل شده تا پنجم هر ماه مورد قبول می باشد.

 

 
مدارک لازم جهت برقراری حقوق وظیفه وراث

ارائه برگه انحصار وراثت

کپی تمام صفحات شناسنامه مرحوم و کپی کارت ملی

کپی تمام صفحات شناسنامه همسر و کپی کارت ملی

کپی شناسنامه فرزندان تحت کفالت

ارائه گواهی دانشجویی برای فرزندان ذکور بالای 20 سال

کپی گواهی فوت

توجه: در هنگام ارائه مدارک بالا همراه داشتن اصل شناسنامه ها و کارت ملی الزامی است.

نکته: پس از تهیه مدارک فوق ورثه قانونی بازنشسته سازمان می توانند با مراجعه به امور اداری اداره کل بازنشستگی نسبت به اخذ حکم حقوقی وراثت و برقراری حقوق وظیفه اقدام نمایند.

 

فیش حقوق، احکام و اطلاعات درمانی

بازنشستگان عزيز مي توانيد با گرفتن رمز عبورخود اطلاعات حقوقي خود از جمله فيش حقوقي و احكام و... دسترسي پيدا كنيد .

برای مشاهده فیش حقوقي و احكام واطلاعات درماني ... اینجا را کلیک کنید.

 

شرایط لازم برای برقراری حقوق توسط وکیل

وکیل جهت برقراری حقوق حتما باید وکالت نامه محضری که مدت آن کمتر از یکسال باشد، داشته باشد. جهت وکیلی که موکل وی در خارج از کشور سکونت دارد وکالت نامه می بایست از سفارتخانه آن کشور ارسال و به تایید وزارت امور خارجه برسد.

 

گواهی کسر از حقوق

جهت دریافت گواهی کسر از حقوق دریافتی نباید کمتر از 1500000 ریال باشد.

افراد مستمری بگیر فقط همسر و در صورت نبود همسر افراد دیگر اجازه دریافت گواهی را دارند.

تعداد گواهی صادره جهت ضمانت و تسهیلات حداکثر 4 فقره نامه تا سقف 250 میلیون ریال و جهت دریافت تسهیلات مسکن یک فقره تا سقف 300 میلیون ریال می باشد.

کسانی که از بانکها و مراجع قضایی اخطار کسر حقوق داشته باشند، اجازه دریافت گواهی ندارند .

فیش حقوقی جهت ضمانت به هیچ عنوان اعتبار ندارد، حتما باید تایید مدیر مالی باشد.

 

علی الحساب

دریافت علی الحساب، در صورت نیاز ضروری در تهران با ارائه مدارک مستدل به امور مالی اداره کل بازنشستگی و در شهرستانها به امور مالی مراجعه فرمایند.