ساری - شهریور 1398- مراسم تکریم بازنشستگان سالهای 93 الی 98