مراسم اختتامیه دوره ویژه بازنشستگان-زیباکنار-مهر95