کارت طنین موج های آبی ویژه بازنشستگان سازمان کارت طنین موج های آبی ویژه بازنشستگان سازمان
اداره کل بازنشستگی طی تفاهم نامه همکاری با شرکت طنین موج های آبی امکان استفاده از کارت های طنین با تخفیف ویژه را برای همکاران بازنشسته فراهم نموده است.

لطفا برای دریافت کارت طنین ویژه استخر در تهران و البرز ( در اقساط شش ماهه ) از ساعت 8 الی 12:30 به اداره رفاه بازنشستگی مراجعه فرمایید.

تاریخ انتشار: سه شنبه 30 آذر 1395