راه اندازی سيستم صدور کسر از حقوق بازنشستگان تهران راه اندازی سيستم صدور کسر از حقوق بازنشستگان تهران (گواهی ضمانت وام)
قابل توجه بازنشستگان تهران سيستم «صدور کسر از حقوق بازنشستگان» در پرونده شخصی راه اندازی شد و از تاريخ 96/11/14 قابل دسترس می باشد.

همکاران بازنشسته تهران ابتدا وارد پرونده شخصی خود شوند و سپس وارد قسمت «درخواست گواهی کسر از حقوق برای بانک ها و موسسات خارج از سازمان» شده و مراحل تعيين شده را طی کرده و اطلاعات مورد نياز را وارد کرده و در صورت داشتن مجوزهای لازم، «ثبت نهایی» را انجام می دهند و 48 ساعت کاری بعد از ثبت، با مراجعه به امور مالی اداره کل بازنشستگی «برگه ضمانت کسر از حقوق» خود را تحويل می گيرند.

قابل توجه است در حال حاضر سيستم فقط برای بازنشستگان تهران فعال است و بازنشستگان مراکز طبق روال قبل با مراجعه حضوری به امور مالی مرکز خود و مستمری بگيران و افراد سپاس تهران به امور مالی اداره کل بازنشستگی «برگه کسر از حقوق» خود را تحويل می گيرند.

 

خواهشمند است بازنشستگان تهران از مراجعه حضوری قبل از «ثبت در سيستم» جدا خودداری فرمايند.

تاریخ انتشار: شنبه 14 بهمن 1396