انتصاب جناب آقای سید حسن بطحایی به سمت مدیر اداری اداره کل بازنشستگی
جناب آقای سید حسن بطحایی به سمت مدیر اداری اداره کل بازنشستگی منصوب شدند.

قابل توجه همکاران گرامی:

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربه مؤثر در حوزه های اجرایی و اداری به موجب حکم آمده در پیوست جناب آقای سید حسن بطحایی به سمت مدیر اداری اداره کل بازنشستگی منصوب شدند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 5 دی 1396