کارت های زیبا موج نوین کارت های زیبا موج نوین با تخفیف ویژه
قابل توجه بازنشستگان محترم تهران جهت دریافت کارت های تخفیف دار استخر و رستوران زیبا موج نوین به امور رفاهی اداره کل بازنشستگی واقع در طبقه اول ساختمان اداری و مالی جناب آقای ظله جویی مراجعه فرمایید.

بهاء هر بلیط استخر 2000 تومان است که با تخفیف 15% ارائه می شود. ( 1700 تومان )
بهاء هر بلیط رستوران و مجموعه های دیگر زیباموج 2000 تومان است که با تخفیف 10% ارائه می شود. ( 1800 تومان )
حداقل تعداد بلیط قابل خرید = 100 عدد


لیست مجموعه های طرف قرارداد

تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 فروردین 1397