سالمند و سفره افطار علی وار اعلام نتایج مسابقه عکس "سالمند و سفره افطار علی وار"
داره کل بازنشستگی مسابقه عکس رمضان با موضوع «سالمند و سفره افطار علی ‏وار» ویژه بازنشستگان را برگزار نموده و از میان آثار ارسالی عکس های آقای احمدرضا کریمی به شماره کارمندی 713478 برگزیده اعلام می گردد

 به‌رسم ادب جایزه‌ای به ایشان اهداء می شود.

 

اداره کل بازنشستگی

تاریخ انتشار: شنبه 18 خرداد 1398