پوشاک حامی
بازنشستگان محترمی که تمایل به خریدپوشاک شامل کت و شلوار ، اداری ، مجلسی ، کت تک ، پیراهن و..... باشرایط ویژه ذیل دارند می توانند برای دریافت معرفی نامه به امور رفاهی اداره کل بازنشستگی مراجعه فرمایند.

شرایط خرید:

1- فروش نقدی با 27% تخفیف نسبت به قیمتهای مندرج بر اجناس 

2- فروش سه ماهه با 20% تخفیف نسبت به قیمتهای مندرج بر اجناس 

3- فروش هشت ماهه با 12% تخفیف نسبت به قیمتهای مندرج بر اجناس 

4- فروش ده ماهه با 5% تخفیف نسبت به قیمتهای مندرج بر اجناس 

 

آدرس :

ضلع جنوب غربی میدان ونک ، پلاک 17 ، فروشگاه حامی

haamivanak@ : آدرس تلگرام فروشگاه حامی

تاریخ انتشار: سه شنبه 23 آذر 1395