شرکت فروشگاه های زنجیره ای کیوان فروشگاه های زنجیره ای کیوان هایپر
فروش کامل جهیزیه یا لوازم خانگی مورد نیاز از کلیه برند های معتبر با شرایط فروش نقدی و اقساطی به پرسنل بازنشسته سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران از طريق نمايشگاه و فروشگاه، براساس معرفي‌نامه‌هاي صادر شده از سوي رفاه اداره کل بازنشستگی

مبلغ خرید و شيوه‌هاي پرداخت:
1-بهاي کلیه کالاهای لوازم خانگی در صورت فروش نقدی، با احتساب 4 درصد تخفیف نسبت به قيمتهاي مندرج برکالا از متقاضيان معرفی شده از سوی صدا و سیما دريافت مي‌شود.
2-بهاي کلیه کالاهای دیجیتال در صورت فروش نقدی، با احتساب 1 درصد تخفیف نسبت به قيمتهاي مندرج برکالا از متقاضيان معرفی شده دريافت مي‌شود.
3- بهاي کلیه کالاهای لوازم خانگی در صورت فروش اقساطی 12ماهه با احتساب 20درصد پیش پرداخت و 1/1 درصد کارمزد نسبت به قيمتهاي مندرج برآنها از متقاضيان معرفی شده از سوی صدا و سیما دريافت مي‌شود.

4- بهاي کلیه کالاهای دیجیتال در صورت فروش اقساطی 12ماهه با احتساب 20 درصد پیش پرداخت و 6/1 درصد کارمزد نسبت به قيمتهاي مندرج برآنها از متقاضيان معرفی شده دريافت مي‌شود.
5- بهاي کلیه کالاهای لوازم خانگی در صورت فروش اقساطی 10 ماهه با احتساب 20درصد پیش پرداخت و 1 درصد کارمزد نسبت به قيمتهاي مندرج برآنها از متقاضيان معرفی شده از سوی صدا و سیما دريافت مي‌شود.
6- بهاي کلیه کالاهای لوازم خانگی در صورت فروش اقساطی 5 ماهه با احتساب 30درصد پیش پرداخت و بدون کارمزد نسبت به قيمتهاي مندرج برآنها از متقاضيان معرفی شده دريافت مي‌شود.

 

بازنشستگان محترم در صورت تمایل به خرید ، صدور معرفی نامه و یا دریافت اطلاعات بیشتر ، در ساعات اداری به رفاه اداره کل بازنشستگی مراجعه فرمایید.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 6 اسفند 1396