پارک ارم پارک ارم / دنیای مهیج در نزدیکی شما
30% تخفیف ویژه پارک ارم برای استفاده بازنشستگان محترم و خانواده های ایشان

آدرس: ابتدای اتوبان تهران کرج-جنب ایستگاه مترو ارم سبز

لطفا برای دریافت کارت تخفیف در ساعات اداری به واحد رفاه بازنشستگی مراجعه نمایید.

تلفن هماهنگی : 22167255

تاریخ انتشار: سه شنبه 11 تیر 1398