گواهی کسر از حقوق و ضمانت برای بانک ها و موسسات مالی دریافت گواهی کسر از حقوق و ضمانت برای بانک ها و موسسات مالی
به اطلاع بازنشستگان محترم رسانه ملی می رساند برای دریافت گواهی کسر از حقوق و ضمانت برای بانک ها و موسسات مالی، لازم است درخواست خود را از طریق پرونده شخصی ثبت نمایند.

 پس از ثبت گواهی کسر از حقوق در پرونده شخصی به واحد مالی اداره کل بازنشستگی مراجعه فرمایید و برگه ضمانت خود را تحویل بگیرید.

در غیر اینصورت دریافت گواهی کسر از حقوق امکان پذیر نمی باشد.

 

لینک پرونده شخصی

 

مشاهده مراحل انجام کار

 

تاریخ انتشار: یکشنبه 19 خرداد 1398