هشدار ، سوء استفاده و اخاذی قابل توجه بازنشستگان محترم سازمان صدا و سیما - هشدار ، سوء استفاده و اخاذی
با توجه به سوء استفاده و اخاذی برخی افراد در پوشش کارمند مرکز بهداشت صدا و سیما، از طریق تماس تلفنی با همکاران بازنشسته تقاضای واریز وجه به شماره کارتی خاص تحت عنوان هزینه های بیمه تکمیلی می نمایند.

با توجه به عدم نیاز همکاران به بیمه تکمیلی خواهشمند است از واریز هرگونه وجه به شماره حساب شخصی افراد خودداری نموده و مراتب را به مرکز بهداشت یا حراست اعلام فرمایید.

 

با تشکر

اداره کل بازنشستگی صدا و سیما

تاریخ انتشار: یکشنبه 18 فروردین 1398