پرداخت غیر نقدی بلیط استخر و ماساژ پرداخت غیر نقدی بلیط استخر و ماساژ
پرداخت غیر نقدی بلیط استخر و ماساژ

به اطلاع همکاران محترم می رساند از روز شنبه مورخه 98/04/29 بلیط استخر و ماساژ صرفاً از طریق  کارت خوان صورت می گیرد.

لطفاً از پرداخت هرگونه وجه نقد جداً خودداری فرمائید.

 

                                                                                               اداره کل امور اجتماعی و رفاهی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 تیر 1398