سیما پرواز جام جم

شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری

(وابسته به صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)

  

تورتفرش (یکروزه)

 

81000تومان

22/02/96

 

خدمات تور:

صبحانه ، ناهار، اتوبوس توریستی،راهنما

 

توردشت هویج (یکروزه)

 

68000تومان

09/04/96

 

خدمات تور:

صبحانه ، ناهار، اتوبوس توریستی،راهنما

 

 

تور روستاي رندان و آبشار(یکروزه)

 

54000تومان

27/05/96

 

خدمات تور:

صبحانه ، ناهار، اتوبوس توریستی،راهنما

 

تور ماسوله قلعه رودخان (دو روزه)

 

176000تومان

28/04/96

 

خدمات تور:

صبحانه ، ناهار، اتوبوس توریستی،راهنما ،خانه روستایی

 

 تورهراندهغاربورنیک(یکروزه)

 

68000تومان

13/05/96

 

خدمات تور:

صبحانه ، ناهار، اتوبوس توریستی،راهنما

 

 تور هفت آبشار (دو روزه)

 

162000تومان

18/03/96

 

خدمات تور:

صبحانه ، ناهار، اتوبوس توریستی،راهنما ،خانه روستایی

 

((شرایط و تسهیلات ویژه جهت پرسنل محترم و بازنشستگان گرامی صدا و سیما و خانواده های محترمشان))

 

خیابان ولیعصر خیابان استقلال ساختمان اداری صدا و سیما ط همکف

تلفن:22021910 - 22167240

 

 

 
 ‌