میلاد امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا(ع)

میلاد امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا(ع)

شیوه نامه اجرایی دوره های آموزشی مجازی سازمان

شیوه نامه اجرایی دوره های آموزشی مجازی سازمان

اطلاعیه فراخوان پذیرش مقاله های علمی و پژوهشی در فصلنامه مطالعات و پژوهش­هاي اداري با موضوع مانع زدایی از تولید در نظام اداری

اطلاعیه فراخوان پذیرش مقاله های علمی و پژوهشی در فصلنامه مطالعات و پژوهش­هاي اداري با موضوع مانع زدایی از تولید در نظام اداری

مدیرکل آموزش سازمان از اقدامات این اداره کل می گوید

مدیرکل آموزش سازمان از اقدامات این اداره کل می گوید

اطلاعیه ثبت نام پنجمین آزمون الکترونیکی زبان و ادبیات فارسی (ویژه دانشجویان دوره­ های روزانه دانشگاه صداوسیما – تهران و قم)

اطلاعیه ثبت نام پنجمین آزمون الکترونیکی زبان و ادبیات فارسی (ویژه دانشجویان دوره­ های روزانه دانشگاه صداوسیما – تهران و قم)

آموزش فناوری‌های روز در مسیر HD

آموزش فناوری‌های روز در مسیر HD

اعلام برندگان مسابقه به سوی نور

اعلام برندگان مسابقه به سوی نور

فعالیت های آموزشی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در رسانه ملی

فعالیت های آموزشی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در رسانه ملی

اطلاعیه

اطلاعیه

دسترسی به 277 عنوان مقاله علمی مرتبط قابل استفاده در حوزه برنامه سازی

دسترسی به 277 عنوان مقاله علمی مرتبط قابل استفاده در حوزه برنامه سازی

«گنجینه دانش» منتشر شد

«گنجینه دانش» منتشر شد

مسابقه فرهنگی خانه های نورانی

مسابقه فرهنگی خانه های نورانی

آموزش در دوره کرونا تعطیل نیست

آموزش در دوره کرونا تعطیل نیست

شیوه نامه ارزیابی صلاحیت مدرسان برنامه های آموزشی سازمان

شیوه نامه ارزیابی صلاحیت مدرسان برنامه های آموزشی سازمان

راهنمای پیشگیری و کنترل کرونا ویروس 2019 در مراکز آموزشی

راهنمای پیشگیری و کنترل کرونا ویروس 2019 در مراکز آموزشی

شتاب فعالیت های آموزشی در بستر فضای مجازی

شتاب فعالیت های آموزشی در بستر فضای مجازی