انتصاب جناب آقای محمدرضا اعتمادی به سمت مدیر آموزش معاونت سیما

انتصاب جناب آقای محمدرضا اعتمادی به سمت مدیر آموزش معاونت سیما

امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی با مجتمع فنی تهران

امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی با مجتمع فنی تهران

لیست دوره¬های آموزشی برنامه¬ریزی شده سازمان در هفته دوم مردادماه (9 تا 1400/5/13)

لیست دوره¬های آموزشی برنامه¬ریزی شده سازمان در هفته دوم مردادماه (9 تا 1400/5/13)

اطلاعیه دوره‌های آموزشی تابستان 1400 مرکز آموزش مدیریت دولتی

اطلاعیه دوره‌های آموزشی تابستان 1400 مرکز آموزش مدیریت دولتی

اطلاعیه فراخوان پذیرش مقاله های علمی و پژوهشی در فصلنامه مطالعات و پژوهش­هاي اداري با موضوع مانع زدایی از تولید در نظام اداری

اطلاعیه فراخوان پذیرش مقاله های علمی و پژوهشی در فصلنامه مطالعات و پژوهش­هاي اداري با موضوع مانع زدایی از تولید در نظام اداری

مدیرکل آموزش سازمان از اقدامات این اداره کل می گوید

مدیرکل آموزش سازمان از اقدامات این اداره کل می گوید

تقویم آموزشی مدیران و کارکنان سازمان صدا و سیما سال 1400

تقویم آموزشی مدیران و کارکنان سازمان صدا و سیما سال 1400

شیوه نامه اجرایی دوره های آموزشی مجازی سازمان

شیوه نامه اجرایی دوره های آموزشی مجازی سازمان

آموزش فناوری‌های روز در مسیر HD

آموزش فناوری‌های روز در مسیر HD

«گنجینه دانش» منتشر شد

«گنجینه دانش» منتشر شد

فعالیت های آموزشی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در رسانه ملی

فعالیت های آموزشی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در رسانه ملی

اطلاعیه

اطلاعیه

دسترسی به 277 عنوان مقاله علمی مرتبط قابل استفاده در حوزه برنامه سازی

دسترسی به 277 عنوان مقاله علمی مرتبط قابل استفاده در حوزه برنامه سازی

شیوه نامه ارزیابی صلاحیت مدرسان برنامه های آموزشی سازمان

شیوه نامه ارزیابی صلاحیت مدرسان برنامه های آموزشی سازمان

راهنمای پیشگیری و کنترل کرونا ویروس 2019 در مراکز آموزشی

راهنمای پیشگیری و کنترل کرونا ویروس 2019 در مراکز آموزشی