لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته دوم مرداد 96

لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته دوم مرداد  96

برگزاری دوره آموزشی"موسیقی مقدماتی" ویژه ارزیابان سیما در مرکز قزوین

برگزاری  دوره آموزشی"موسیقی مقدماتی" ویژه ارزیابان سیما در مرکز قزوین

برگزاری دوره مجازی Windows,IT ویژه همکاران محترم معاونت صدا

برگزاری دوره مجازی Windows,IT ویژه همکاران محترم معاونت صدا

دعوت به همکاری با اداره کل آموزش

دعوت به همکاری با اداره کل آموزش

برگزاری دوره آموزشی"صدای استریو" درمعاونت سیما

برگزاری دوره آموزشی"صدای استریو" درمعاونت سیما

لیست سمینارهای آموزش معاونت توسعه و فناوری در تابستان 1396

لیست سمینارهای آموزش معاونت توسعه و فناوری در تابستان 1396

آموزش در خدمت تولید برنامه‌های رادیویی

آموزش در خدمت تولید برنامه‌های رادیویی

عناوین سمینارها و دوره های آموزشی تابستان 1396 معاونت سیما

عناوین سمینارها و دوره های آموزشی تابستان 1396 معاونت سیما

برگزاری دوره مجازی بایگانی و مدیریت اسناد ویژه بايگان ها و متصديان دفاتر

برگزاری دوره مجازی بایگانی و مدیریت اسناد ویژه بايگان ها و متصديان دفاتر

دوره مجازی Word ویژه متصدیان دفاتر

دوره مجازی Word  ویژه متصدیان دفاتر

تقویم آموزشی کارکنان سازمان صدا و سیما سال 1396

تقویم آموزشی کارکنان سازمان صدا و سیما سال 1396

انتشار نمونه سئوالات و ویدیوی صوتی، تصویری دوره آمادگی آزمون زبان فارسی

انتشار نمونه سئوالات و ویدیوی صوتی، تصویری دوره آمادگی آزمون زبان فارسی

گذری بر دانش و تجارب پیشین مدیریتی سازمان در بازنشر مجله «پیام مدیران»

گذری بر دانش و تجارب پیشین مدیریتی سازمان در بازنشر مجله «پیام مدیران»

دستور العمل معادل سازی گواهینامه های آموزشی غیرسازمانی

دستور العمل معادل سازی گواهینامه های آموزشی غیرسازمانی

نشریه تخصصی بسامد

نشریه تخصصی بسامد

منابع آموزشی نور و تصویر ویژه کارگردانان و تصویربرداران

منابع آموزشی نور و تصویر ویژه کارگردانان و تصویربرداران

جوشش چشمه زلال علم و دانش در جام جم

جوشش چشمه زلال علم و دانش در جام جم

جریان های فکری در ایران را بهتر بشناسیم

جریان های فکری در ایران را بهتر بشناسیم