لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده در آخر بهمن وهفته دوم اسفندماه( 12/7 الی 11 /1395/12)

 لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده در آخر بهمن وهفته دوم اسفندماه( 12/7 الی 11 /1395/12)

ثبت نام آزمون ورودي مقطع دكتري دانشگاه عالي دفاع ملّي سال 1397- 1396

ثبت نام آزمون ورودي مقطع دكتري دانشگاه عالي دفاع ملّي سال 1397- 1396

ارتقای استاندارد دوره های آموزشی در مراکز

ارتقای استاندارد دوره های آموزشی در مراکز

برگزاری دوره آموزش مجازی «نظم و نثر کهن» ویژه گویندگان صدا و سیمای مراکز

برگزاری دوره آموزش مجازی «نظم و نثر کهن» ویژه گویندگان صدا و سیمای مراکز

برگزاری دوره آموزشی آیین نگارش

برگزاری دوره آموزشی آیین نگارش

برگزاری دوره آموزشی آمادگی آزمون Ept و تافل (ویژه همکاران دانشجویان دکترا)

برگزاری دوره آموزشی آمادگی آزمون Ept و تافل (ویژه همکاران دانشجویان دکترا)

منابع آموزشی دوره حین خدمت ارزیابان برنامه

منابع آموزشی دوره حین خدمت ارزیابان برنامه

دستور العمل معادل سازی گواهینامه های آموزشی غیرسازمانی

دستور العمل معادل سازی گواهینامه های آموزشی غیرسازمانی

مجلات تخصصی حرفه

مجلات تخصصی حرفه

انتشار نمونه سئوالات و ویدیوی صوتی، تصویری دوره آمادگی آزمون زبان فارسی

انتشار نمونه سئوالات و ویدیوی صوتی، تصویری دوره آمادگی آزمون زبان فارسی

گذری بر دانش و تجارب پیشین مدیریتی سازمان در بازنشر مجله «پیام مدیران»

گذری بر دانش و تجارب پیشین مدیریتی سازمان در بازنشر مجله «پیام مدیران»

دو دوره آموزشی حین خدمت گزارشگری وتهیه کنندگی رادیو در مرکز سیستان وبلوچستان برگزارشد.

دو دوره آموزشی حین خدمت گزارشگری وتهیه کنندگی رادیو در مرکز سیستان وبلوچستان برگزارشد.

شروع اولین دوره آموزشی مجازی تجهیزات صدا

شروع اولین دوره آموزشی مجازی تجهیزات صدا

اعلام نتایج آزمون زبان فارسی و زبان های خارج تهران و مراکزبه اداره کل منابع انسانی

اعلام نتایج آزمون زبان فارسی و زبان های خارج تهران و مراکزبه اداره کل منابع انسانی

آموزش

آموزش