مقدمه ای برآموزش مجازی

 

   فیلم های آموزشی

 

   فایل راهنمای استفاده از کلاس آنلاین

  فایل راهنمای استفاده از کلاس آفلاین
     پرسش های متداول اساتید در خصوص کلاس های مجازی
  دریافت نرم افزارها