نام مقاله

نویسنده / نویسندگان

سال انتشار

 راهبردهای پیشرو در پساچهل سالگی انقلاب اسلامی (تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی)

مهدی نادری - شهره پیرانی

1399

نقش رسانه در تحقق منویات رهبری در بیانیه گام دوم

مریم سبزه کار

1399

بررسی مدل های نوین مدیریت استراتژیک در تحقق اهداف اقتصادی سند 1404 با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب

مهدی روشندل - علیرضا آبیاتی - یاسر همراه کمال آبادی - حجت اله گل محمدی

1398

تبیین نظریه مسئولیت اجتماعی جوانان در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تاکید بر حکمرانی خوب

زین العابدین امینی سابق - هادی ردایی - احسان ساده

1398

نقش نظارت در پیش برد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مبتنی بر قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

معصومه کبودخانی - علی فرهادی

1398

 تاثیر آموزه های قرآن بر اقتصاد مقاومتی با تاکید بر بیانیه ی گام دوم انقلاب

فاطمه صغری برقرار- سید مرتضی حسینی امین

1398

تدوین راهبردهای گام دوم انقلاب اسلامی براساس بیانیه گام دوم

مجید قربانعلی دولابی

1398

 تاثیر جوانگرایی در پیشبرد و تحقق جامعه اسلامی بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب

غلامرضا رسولی - عزت الله زمانی

1398

گام دوم انقلاب اسلامی، اخلاق سلامت

محسن رضائی آدریانی

1398

تبیین جایگاه بیانیه گام دوم انقلاب در اسناد سیاستی جمهوری اسلامی ایران و الگوی پیاده سازی مفاهیم آن در نظام آموزش عالی سلامت

عطااله پورعباسی - سید حسن امامی رضوی - زهرا خیری - سلماز سادات نقوی الحسینی

1398

تبیین اقتصاد مقاومتی بر اساس فرمایشات فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی)در راستای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی

مصطفی لطفی جلال آبادی - سلطنت روایی

۱۳۹۸

تشریح و تبیین اقتصاد مقاومتی از منظر فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) به عنوان الزامات و بایسته های اقتصادی تحقق بیانیه گام دوم انقلاب

یوسف اسفندیار

۱۳۹۸

سبک زندگی ایرانی اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری مبتنی بر گام دوم انقلاب اسلامی

علی درزیان - حسن دهقانی - عباس شریف دینی - روح اله مرادزاده

۱۳۹۸

فرهنگ سازمانی مبتنی بر دیدگاه فرماندهی کل قوا(مدظله العالی) ابزار تولید علم در راستای گام دوم انقلاب اسلامی

فاطمه ابراهیمی

۱۳۹۸

نقش ارتباط اخلاق مدار در تحقق مدیریت جهادی

محمدرضا بابائی

۱۳۹۸

 نقش پیشران فنآوری اطلاعات در توانمندسازی کارکنان دانشگاه ها و نهادهای آموزشی و پژوهشی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب

رسول کریمی طاهر - سلمان جواشی

۱۳۹۸

 نقش دانشگاه و دانشگاهیان در تعمیق اعتقادات و مقابله با جنگ نرم در گام دوم انقلاب

محمود محمودی افضلی - حسین فرقدانی - محمدرسول سلطانی

۱۳۹۸