اطلاعیه ثبت نام سومین آزمون الکترونیکی زبان و ادبیات فارسی (ویژه دانشجویان دوره های روزانه دانشگاه صداوسیما – تهران و قم)
  اطلاعیه ثبت نام دومین آزمون الکترونیکی زبان و ادبیات فارسی (ویژه دانشجویان دوره­ های روزانه دانشگاه صداوسیما – تهران و قم)
  ثبت نام و برگزاری آزمون الکترونیکی زبان و ادبیات فارسی (ویژه دانشجویان دوره های روزانه دانشگاه صداوسیما – تهران و قم)
  ثبت نام و برگزاری آزمون زبان فارسی ویژه دانشجویان دانشگاه صدا و سیما
  اطلاعیه ثبت‌نام و برگزاری آزمون زبان فارسی، انگلیسی و عربی تهران و مراکز در سال 1398(مرحله اول) 
  مجموعه فایل های صوتی آموزشی آزمون زبان فارسی
  نمونه سوالات آزمون زبان فارسی
  اطلاعیه ثبت‌نام و برگزاری آزمون زبان فارسی،انگلیسی وعربی تهران ومراکز در سال 1397(مرحله اول)
  اعلام نتایج مرحله دوم آزمون‌های زبان فارسی، انگلیسی و عربی
    اطلاعیه جابه جایی تاریخ آزمون های زبان فارسی، انگلیسی و عربی با توجه به تعطیلی 6 آذر
    اطلاعیه اداره کل آموزش سازمان در خصوص برگزاری دوره آموزشی آمادگی آزمون زبان فارسی
    اطلاعیه محل تشکیل کلاسهای دوره آموزشی آمادگی آزمون فارسی
     جزوه ویرایش رسانه ای
     کتاب " فن ترجمة" لدکتورة منصورة زرکوب
  نمونه سئوالات و ویدیوی صوتی، تصویری دوره آمادگی آزمون زبان فارسی
    اطلاعیه ثبت‌نام و برگزاری آزمون زبان فارسی، عربی و انگلیسی تهران ومراکز در سال 1396 (مرحله دوم)
  اطلاعیه ثبت نام و برگزاری آزمون زبان فارسی ویژه همکاران مراکز آذر ماه 1395
  اطلاعیه ثبت نام و برگزاری آزمون زبان انگلیسی و عربی (تهران و مراکز) آذر ماه 1395
  اطلاعیه ثبت نام و برگزاری آزمون زبان فارسی ( ویژه همکاران شاغل در تهران) آذر ماه 1395